ข่าว

"สวนสุนันทา" จับมือพันธมิตรผ่าตัด ผู้ป่วยยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล

"สวนสุนันทา" จับมือพันธมิตรผ่าตัด ผู้ป่วยยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สวนสุนันทา" จับมือ 4 พันธมิตรจัดโครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอกและข้อเท้าเทียม เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งยังช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลฟรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ “สวนสุนันทา” ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมิตร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เเละสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN

 

จัดทำโครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียม จำนวน 66 ข้อ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 

 

และเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีปัญหาข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเสื่อมที่มีปัญหาซับซ้อนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีระดับสูง จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มรภ.สวนสุนันทา โดยมี ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานโครงการ HIDA และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร่วมกับ รศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด นายองอาจ ประภากมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

 

ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดทำโครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียม เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

“สวนสุนันทา” จับมือ 4 พันธมิตรจัดโครงการผ่าตัดเพื่อผู้ยากไร้

"นอกจากนั้นยังช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 66 ข้อ” อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา กล่าว

อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา  กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ โดยมุ่นเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในยุคดิจิทัล ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการส่งเสริมสุขภาพ แนวทางป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 5 ลำดับแรก ก็คือ โรคหัวใจ โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคต้อตา และโรคข้อเสื่อม

 

ในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจํานวนมากกว่า 13 ล้านคน หรือราว 20% ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกําลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

 

"ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จำเป็นต้องมีการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน ทั้งนี้ หลักสูตร HIDA ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมและยากไร้ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลแบบมาตรฐานสากล” อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา กล่าว

logoline