ข่าว

"โควิด" เชียงใหม่ ระบาดไม่หยุด ผู้ว่าฯ ประกาศ เลื่อนเปิดเรียน

"โควิด" เชียงใหม่ ระบาดไม่หยุด ผู้ว่าฯ ประกาศ เลื่อนเปิดเรียน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงนามประกาศ ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษาแห่ง ที่พบการระบาดของโรค "โควิด" ชะลอการเปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ "โควิดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน "โควิด" 

 

"โควิด" เชียงใหม่ ระบาดไม่หยุด ผู้ว่าฯ ประกาศ เลื่อนเปิดเรียน

 

ด้วยขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อ "โควิดเป็นกลุ่มก้อน อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

 

ในเขตพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของ "โควิด ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังกล่าว พิจารณาชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564 "โควิด

 

 

นอกจากนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 226/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก "โควิดโดยกำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น เขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง

 

สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต "โควิด

 

"โควิด" เชียงใหม่ ระบาดไม่หยุด ผู้ว่าฯ ประกาศ เลื่อนเปิดเรียน

 

ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ให้มีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรม รวมคนจำนวนมาก โดยในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตำบลสีฟ้าครบทุกตำบลทั้งอำเภอ ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 500 คน "โควิด

 

ส่วนอำเภอที่มีพื้นที่ตำบลสีฟ้าไม่ครบทุกตำบล เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสีฟ้าตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 250 คน

 

สำหรับเขตพื้นที่ตำบลที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อ "โควิด  ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต 

 

ทั้งนี้ ขอให้การจัดกิจกรรมใช้เวลาให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา และขอให้ให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรม  "โควิด 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด