ข่าว

"เชียงใหม่" ออกมาตรการ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ ไม่เกิน 100 คน ยกเว้น 4 อำเภอ

"เชียงใหม่" ออกมาตรการ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ ไม่เกิน 100 คน ยกเว้น 4 อำเภอ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ขอให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 226/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก 

 

โดยกำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วย พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต

"เชียงใหม่" ออกมาตรการ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ ไม่เกิน 100 คน ยกเว้น 4 อำเภอ
 

ในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 4 อำเภอ ให้มีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ตำบลสีฟ้าครบทุกตำบลทั้งอำเภอ ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) สามารถจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ได้ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 500 คน

"เชียงใหม่" ออกมาตรการ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ ไม่เกิน 100 คน ยกเว้น 4 อำเภอ

ส่วนอำเภอที่มีพื้นที่ตำบลสีฟ้าไม่ครบทุกตำบล เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสีฟ้า ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 250 คน สำหรับเขตพื้นที่ตำบลที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นเหตุผลความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาต 

"เชียงใหม่" ออกมาตรการ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ ไม่เกิน 100 คน ยกเว้น 4 อำเภอ

ทั้งนี้ ขอให้การจัดกิจกรรมใช้เวลาให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ณ ศาสนสถาน ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของผู้ปกครองของแต่ละศาสนา และขอให้ผู้จัดกิจกรรม เจ้าของสถานที่ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม และส่งให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมทันทีที่เสร็จกิจกรรม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

"เชียงใหม่" ออกมาตรการ จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ ไม่เกิน 100 คน ยกเว้น 4 อำเภอ

ภาพ/ข่าว สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด