ข่าว

เผย"อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" สู่การรองรับการเปิดประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกความร่วมมือทุกฝ่าย ตั้งเครือข่าย “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” อสทก. ครอบคลุมทั่วทุกอำเภอในทุกจังหวัดของประเทศไทยร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

 

วันนี้ (27 ต.ค.64) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการเสวนาออนไลน์กิจกรรมบทบาทของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา สู่การรองรับการเปิดประเทศ พร้อมด้วย นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของ “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” หรือ อสทก. ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

 

เผย\"อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา\" สู่การรองรับการเปิดประเทศ

 

รวมถึงเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยมาร่วมสมัครเป็นเครือข่าย “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ผ่าน Application Zoom กว่า 2,000 คน จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยดำเนินไปอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

 

เผย\"อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา\" สู่การรองรับการเปิดประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ตลอดจนนักวิชาการ และหน่วยงานภาคเอกชน จัดตั้งเครือข่าย “อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา” หรือ อสทก. ขึ้นครอบคลุมทั่วทุกอำเภอ ในทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน ที่มีจิตอาสา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ตามทักษะ ประสบการณ์ และความถนัด และเป็นเครือข่ายประสานการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

การเสวนาออนไลน์ดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร พร้อมทั้งการถอดบทเรียน  Phuket Sandbox จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว อาทิ นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นายมนตรี มานะต่อ รองผู้อำนวยการสำนักงาน    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต นายอนันต์ กัลยา ผู้แทนจากส่วนภูมิภาค ประธานอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดนครสวรรค์

 

เผย\"อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา\" สู่การรองรับการเปิดประเทศ

 

นางอนงค์ลักษณ์  ตันกิตติวัฒน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม และผู้แทนจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ที่จะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสจากประเทศความเสี่ยงต่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น

 

นับว่าเป็น   ก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก สร้างรายได้ ให้กับประชาชน สร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจะเข้มแข็งได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ในการให้การช่วยเหลือ ดูแล อำนวยความสะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยว และร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง” รมว.พิพัฒน์  กล่าวทิ้งท้าย
 

ข่าวที่น่าสนใจ