ข่าว

คลอดมาตรการรับนักท่องเที่ยว "เปิดประเทศ" 3 ระยะ มั่นใจคนกรุงฉีดครบ 80 %

คลอดมาตรการรับนักท่องเที่ยว "เปิดประเทศ" 3 ระยะ มั่นใจคนกรุงฉีดครบ 80 %
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม.กำหนดมาตรการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวัน "เปิดประเทศ" กำหนด 3 ระยะครอบคลุมจนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ระดมฉีดวัคซีนให้คนกรุง มั่นใจสิ้นเดือนต.ค.นี้ ได้รับเข็มสองครบ 80 %

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมี คณะกรรมการฯ หน่วย
ในที่ประชุมได้รายงานผลการลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย. 64 นี้ ซึ่งแผนการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเบื้องต้นนั้น กทม.จะดำเนินการตามมาตราการของกระทรวงสาธารณาสุข

โดยมีการกำหนดมาตรการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 


ระยะที่ 1 ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย


-ผู้เดินทางต้องยื่นขอ Certificate Of Entry (COE) หรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำนด  หรือใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 ของ COVID-19 
-มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง วัคซีนขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือรับรองโดยองค์การอณามัยโลก ส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อลงทะเบียน COE หรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนด 
-ต้องมีวีซ่า และกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมรวมถึงการรักษาที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 จำนวนตามที่ราชการกำหนด
-แสดงหนังสือรับรองว่าปลอด COVID-19 ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด 
-เข้ารับการตรวจหาโควิด-19 โดยออกค่าใช้จ่ายเอง 

 

 

 

ระยะที่ 2 เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมืองระหว่างพำนักในกรุงเทพมหานคร

-ทุกคนต้องติดตั้งแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด
-เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ณ โรงแรม หรือสถานที่ที่กำหนด เข้าพัก 1 คืน / 7 คืน 
-รอผลตรวจในโรงแรมที่พัก หากผลการตรวจไม่พบเชื่อ Covid-19 วันต่อไปสามารถเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพฯได้ 
-ต้องเข้าพักในกรุงเทพฯอย่างน้อยไม่เกิน 7 คืน และเข้าพักในโณงแรมที่ได้จองไว้ในระบบ SHABA
-ในกรณีที่เข้าพักไม่น้อยกว่า 7 คืน ต้องเดินทางกลับด้วยยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน SHA+ โดยใช้สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง เพื่อต่อเที่ยวบินตรงออกจากไทยทันที 

 

ระยะที่ 3 ก่อนออกเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานคร หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย 


-หลักฐานยืนยันว่าได้พำนักในกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 7 วัน 
-หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส 
-หลักฐานการตรวจแบบ RT-PCR ในประเทศไทยครั้งล่าสุด

-ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจากประเทศต้นทาง-ปลายทางตามที่ WHO กำหนด

 

คลอดมาตรการรับนักท่องเที่ยว "เปิดประเทศ" 3 ระยะ มั่นใจคนกรุงฉีดครบ 80 %

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รายงานคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง 2 เดือนหลังของปีนี้ ภายหลังการเปิดประเทศอาจมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึงเดือนละ 300,000 คน สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามโครงการเปิดประเทศต้องทำการจองโรงแรมที่จับคู่โรงพยาบาลเพื่อให้บริการตรวจโควิด-19 เท่านั้น ซึ่งหากพบว่าผลเป็นบวกโรงพยาบาลสามารถรับเข้าทำการรักษาได้ทันที ในกรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จะพิจารณาจัดตั้ง Hub Swab บริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง และลดความแออัดของนักท่องเที่ยวต่อไป 

ส่วนความพร้อมด้านการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ล่าสุด สำนักอนามัย กทม. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วานนี้(26 ต.ค.) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จำนวน 901 คน ภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้
กรุงเทพมหานครสามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 ครบ 100% เข็มที่ 2 มีผู้ได้รับแล้ว จำนวน 75.53 %

 

โดยคาดว่าภายในวันที่ 30 ต.ค. 64 จะมีผู้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ถึงจำนวน 80% ในส่วนของการให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 608 หรือ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่อยู่ในกลุ่มโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,105,696 คน) ขณะนี้ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วจำนวน 92.48 % และเข็มที่ 2 จำนวน 68.48 % สำหรับศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกสังกัด ทั้งโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามและHospitel รวม 227 แห่ง สามารถรับผู้ป่วยระดับ 1 ได้จำนวน 31,275 เตียง ระดับ 2 จำนวน 3,214 เตียง และระดับ 3 จำนวน 566 เตียง 

 

logoline