ข่าว

เดินทางเข้าบลูโซนช่วง "เปิดประเทศ" ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช็คที่นี่ 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเงื่อนไข 17 จังหวัดพื้นที่บลูโซนแบบละเอียดก่อน "เปิดประเทศ" ต้องทำตัวอย่างไร-กักตัวหรือไม่ดูราละเอียดได้รายพื้นที่ได้ที่นี่ 

 

จากมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาลที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 พ.ย. วันนี้ "คมชัดลึกออนไลน์" จะพาเช็คเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวใน 17 จังหวัดนำร่องในพื้นที่บลูโซน โดยแต่ละจังหวัดมีมาตรการแตกต่างกันออกไป 

 

จังหวัดกระบี่

 

 • จังหวัดกระบี่ ประกาศให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

 

 • ต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองตามจำนวน หรือฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า อย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
 • ต้องมีเอกสารยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย วิธี RT-PCR หรือ ATK ไม่เกิน 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 • เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19
 • ต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เพื่อการติดตามตัว และให้มีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่หรือด่านตรวจท่าเรือ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ที่เข้าพำนักหรือโรงแรมที่พำนัก ภายใน 24 ชั่วโมง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศให้ผู้ที่เดินทางจาก 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

สแกนคิวร์อาร์โค้ด เพื่อรายงานตัว

นักท่องเที่ยว แรงงานหรือเดินทางมาทำงาน (แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าทำงาน)

 

ผู้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องกักตัว (แต่ยังต้องสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรายงานตัว) โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว ไม่เกิน 90 วัน และต้องมีหนังสือรับรองการได้รับการรักษา

2. ต้องเป็นผู้ที่ไดัรับวัคซีน ดังต่อไปนี้ เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

 

 

จังหวัดเลย

 • จังหวัดเลย ประกาศให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเลยต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
 • ลงทะเบียนหรือรายงานตัวผ่านคิวอาร์โค้ด และโหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ และไทยชนะ

หรือรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

 

จังหวัดหนองคาย  

 • ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดหนองคายต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และมีใบรับรองการฉีดวัคซีนฉบับจริงมาแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
 • ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่แสดงว่าไม่พบเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Test ในเวลา 72 ชั่วโมง

จังหวัดอุดรธานี

 • จังหวัดอุดรธานี ประกาศให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานีต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
 • รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) ในแต่ละอำเภอ

ผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้

 • ฉีดวัคซีนซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ชนิดใดชนิดหนึ่ง ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้ดำเนินชีวิตตามหลัก DMHTTA
 • ฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 และฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้ดำเนินชีวิตตามหลัก DMHTTA
 • ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน สปุตนิก วี ชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่างน้อย 1 เข็ม เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้ดำเนินชีวิตตามหลัก DMHTTA
 • ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้ดำเนินชีวิตตามหลัก DMHTTA
 • ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1 และฉีดไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้ดำเนินชีวิตตามหลัก DMHTTA
 • ผู้ที่เดินทางทุกคน ทุกสายการบิน เมื่อมาถึงท่าอากาศยานอุดรธานี ให้แสดงเอกสาร หลักฐานการรับวัคซีนโควิด-19 ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการได้รับวัคซีนโควิด-19 ก่อนออกจากพื้นที่ผู้โดยสารขาเข้า
 • ผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารอุดรธานี อุดรธานี แห่งที่ 1 แห่งที่ 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารพันดอน อำเภอกุมภวาปี และสถานีรถไฟ ให้แสดงเอกสาร หรือหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการได้รับวัคซีนโควิด-19 ก่อนออกจากสถานีขนส่ง หรือสถานีรถไฟ

 

 

เงื่อนไขต่างชาติเข้าพื้นที่ 17 จังหวัด

ขณะที่การเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค (20 ต.ค. 64 ) ได้แถลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ดังนี้

 

1.ผู้เดินทางจากทุกประเทศ, ผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบโดส เมื่อเดินทางถึงไทยจะต้องเข้าสู่การกักกันโรคในสถานกักกันที่รัฐจัดให้

 

2. ผู้เดินทางจากทุกประเทศที่มีปลายทางที่ 17 จังหวัดนำร่องเปิดการท่องเที่ยว ต้องได้รับวัคซีนครบโดส และจะต้องเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามเงื่อนไข

 

เดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดและเดินทางมาทางอากาศเท่านั้น

มีเอกสารรับรองการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม

มีผลการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชม.

เมื่อเดินทางมาถึงจะต้องตรวจหาเชื้อซ้ำโดยทันที เมื่อผลเป็นลบถึงจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นได้

ทำประกันสุขภาพอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ

มีใบจองที่พัก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด