ข่าว

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ "หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร" ออกจากตำแหน่ง เลขาฯ

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ "หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร" ออกจากตำแหน่ง เลขาฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ "หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร" ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 244/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่ง ความว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 302/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 แต่งตั้ง "หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร" ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป นั้น

 

 

 

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ "หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร" ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร, ราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

logoline