ข่าว

ประกันผลข้างเคียง "วัคซีนโมเดอร์นา" รพ.พริ้นซ์ฯ ขายพ่วง โคม่า-ตาย จ่าย 1 ล้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ออกแพกเกจ ประกันผลข้างเคียงหลังฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" ขายพ่วงพร้อมจอง โคม่า-ตาย จ่าย 1,000,000 บาท

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็น 1 ในสมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป จองฉีดวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา"  ไปแล้ว แต่ขณะนี้ ยังคงรอความชัดเจนวันและเวลา การส่งมอบวัคซีนมายังโรงพยาบาล ซึ่งคาดว่า เมื่อส่งถึงประเทศไทยแล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองรุ่นการผลิต ก่อนที่จะส่งกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ กระบวนการดังกล่าว คาดว่า จะใช้เวลา 1 สัปดาห์ขึ้นไป หลังจากวัคซีนมาถึง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยทางโรงพยาบาลแจ้งว่า หากมีความคืบหน้าวันและเวลาเข้ารับวัคซีนแน่นอนแล้ว ทางโรงพยาบาลจะทยอยเปิดให้เข้าทำการเลือกวัน และเวลานัดหมายเข้ารับวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ตามลำดับกลุ่มที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ โดยจะส่งรายละเอียดให้เข้าทำรายการผ่าน SMS ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน ล่าสุด โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มีการพ่วงประกันผลข้างเคียง จากการรับวัคซีน "โมเดอร์นา" มีรายละเอียด ดังนี้


 

ประกันผลข้างเคียง "วัคซีนโมเดอร์นา" รพ.พริ้นซ์ฯ ขายพ่วง โคม่า-ตาย จ่าย 1 ล้าน

 

ประกันผลข้างเคียง ที่มาพร้อมกับวัคซีน "โมเดอร์นา" ทุกเข็มมีอะไรบ้าง  

 

  • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) โดยแพทย์ลงความเห็นว่ารักษาไม่หาย หรือ กรณีเสียชีวิต อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท
  • การสูญเสียอวัยวะ (พิการ) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาทต่อโดส
  • การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาทต่อโดส (โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 90 วัน หลังจากรับวัคซีน และแพทย์ต้องลงความเห็นว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากวัคซีน)

 

ประกันผลข้างเคียง "วัคซีนโมเดอร์นา" รพ.พริ้นซ์ฯ ขายพ่วง โคม่า-ตาย จ่าย 1 ล้าน

 

การให้ความคุ้มครองผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน

 

1. กรณีฉีดวัคซีน 1 โดส 

  • กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง ภายใน 90 วัน เริ่ม 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2564

2. กรณีฉีดวัคซีน 2 โดส

  • กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง ภายใน 30 วัน เริ่ม 1 ต.ค.-1 พ.ย.2564

 

ความคุ้มครองในการฉีดวัคซีนโดส 1 สิ้นสุด และเริ่มนับความคุ้มครองใหม่ เริ่ม 1 พ.ย.2564-30 ม.ค.2565

 

การเรียกค่าสินไหมทดแทน

 

  1. กรณีค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD)
  2. กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า
  3. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ สายตา

 

สามารถจองวัคซีน พร้อมประกันผลข้างเคียงได้ที่ https://vaccineregister.princhealth.com

 

ประกันผลข้างเคียง "วัคซีนโมเดอร์นา" รพ.พริ้นซ์ฯ ขายพ่วง โคม่า-ตาย จ่าย 1 ล้าน

logoline