ข่าว

"บุญญาพร นาตะธนภัทร" เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ขอลาออก

"บุญญาพร นาตะธนภัทร" เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ขอลาออก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ "บุญญาพร นาตะธนภัทร" เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ขอลาออกจากตำแหน่ง

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชาติไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

 

 

 

บัดนี้ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังชาติไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

 

 

 

 

พรรคพลังชาติไทย ลำดับที่ 2 นาง "บุญญาพร นาตะธนภัทร" ผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

บุญญาพร นาตะธนภัทร, ส.ส., ราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

logoline