ข่าว

"แอปฯกายภาพบำบัด" เหมือนมีผู้ดูแลส่วนตัว เตรียมใช้ทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"แอปฯกายภาพบำบัด" แบบเรียลไทม์ เหมือนมีผู้ดูแลส่วนตัว ฝีมือคนไทย เตรียมทดลองใช้กับผู้ป่วยจริงเดือน พ.ย.64 จากนั้นเตรียมขยายผลสู่ 12 เขตสุขภาพ ทั่วประเทศในปี65 วางแผนอนาคตโกอินเตอร์ไต่อันดับ3ในเอเชีย

แม้วิกฤติโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนบนโลก ต้องอยู่ห่างไกลกันในโลกจริง แต่ต้องติดต่อกันมากขึ้นทดแทนในโลกเสมือน (virtual)ล่าสุด  คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมคุณภาพ  ทำให้การทำกายภาพบำบัดในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เป็นอุปสรรค เพราะมีตัวช่วยอย่าง “แอปฯกายภาพบำบัด” 

 

รศ.ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะฯ ได้ใช้ประสบการณ์ทางการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 56 ปี มาสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

โดย นวัตกรรมแรก ได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลิตคู่มือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพดี “ชะลอชราชีวายืนยาว” ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย

 

นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก The International Organization for Migration (IOM) ทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

และได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภาษาไทย และภาษาพม่า ผ่านสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล จากการศึกษาวิจัยและทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลซึ่งเป็นชาวเมียนมาร์ที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนอีกผลงานนวัตกรรมคุณภาพ ของ คณะกายภาพบำบัด ที่ได้ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คือ แอปพลิเคชันโทรเวชกรรมทางไกล (HealthcaRe Tele-delivery Service Application) หรือ

 

“การให้บริการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก DCU (Digital Convergence University) และ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใกล้สู่ความเป็นจริง

 

โดยจะได้เริ่มทดลองใช้กับผู้ป่วยจริงในเดือนพฤศจิกายน 2564 และจะขยายผลสู่ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และวางแผนโกอินเตอร์ ร่วมงานกับ สมาคมกายภาพบำบัดประเทศอินโดนีเซีย ให้ได้ร่วมทดลองใช้ต่อไป

 

รศ.ดร. กภ.จารุกูล อธิบายเพิ่มเติมว่า นับเป็นนิมิตหมายอันดีจากที่ในช่วงกลางปี 2564 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาไฟเขียวให้ทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกลจากสถานพยาบาลได้ ซึ่งแม้การรักษาด้วยมือ หรือแบบสัมผัส ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วย

 

แต่ติดข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับการรักษาด้วยตนเองได้ หรือกังวลเรื่องการติดเชื้อ การทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกลจึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นที่สุดในสถานการณ์นี้

 

ซึ่งอย่างน้อยในผู้ป่วย 3 กลุ่มอาการอาจรอไม่ได้ หากไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรม หรือจากการทำงานที่บ้าน (Work From Home) กลุ่มผู้ป่วยระบบประสาท เช่น โรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องอาจมีอาการทรุดลงจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง 

 

และกลุ่มผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ ตั้งแต่ช่วงคลาน ยืน เดิน และพูด ด้วยกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล จะช่วยให้ผู้ดูแลไม่ขาดการติดต่อเพื่อรับคำแนะนำ คำปรึกษาจากนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบเรียลไทม์

 

โดยปกติที่ศูนย์กายภาพบำบัด ของ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการจัดบริการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกลให้กับผู้ป่วยอยู่แล้ว แต่หากแอปพลิเคชันได้ใช้จริง จะมีช่องทางพิเศษเพิ่มเติมที่เหมือนมีนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทางคอยดูแลส่วนตัว 

 

อีกทั้งยังคอยออกแบบท่าทำกายภาพบำบัดแบบ tailor-made หรือเฉพาะรายบุคคล เพื่อใช้บำบัดอาการที่เกิดจากความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวต่างๆ ได้อย่างตรงจุด พร้อมวัดผล และติดตามได้อีกด้วย โดยในช่วงแรกจะเปิดให้ใช้บริการฟรี และจะมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่คนไทยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

 

และจากการที่แอปพลิเคชันกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกลดังกล่าวได้รับความสนใจจากต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน และอินโดนีเซีย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ และการมีศักยภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 

 

ซึ่งในปัจจุบัน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) และด้วยความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร และความเข้มแข็งด้านการวิจัย ซึ่งมีโจทย์จากความต้องการของผู้ป่วยศูนย์กายภาพบำบัด ที่คณะฯ เปิดให้บริการ ทั้งที่ศาลายา และปิ่นเกล้า

 

 โดยเป็นทั้งสถานที่ให้บริการบำบัดผู้ป่วย และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาคณะฯ และนักศึกษากายภาพบำบัดจากนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศอินโดนีเซียนั้น คณะฯ ได้มีความร่วมมือถึง 6 มหาวิทยาลัย

 

ก้าวต่อไป คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วางเป้าหมายที่จะขึ้นสู่การเป็นผู้นำวิชาการด้านกายภาพบำบัด ในอันดับที่ 3 ขึ้นไปของเอเชียให้ได้ภายในปีพ.ศ.2567 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศนวัตกรรม ที่สามารถบรรลุได้ถึง 4 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ

 

ทั้ง SDGs 3 ที่ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาวะ SDGs4 การศึกษาเท่าเทียม SDGs9 ที่ถึงพร้อมด้วยความเจริญทางอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน และ SDGs17 ซึ่งเป็นพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด