ข่าว

"ราชกิจจาฯ" ประกาศผู้แทนคนใหม่ขยับ"สุเนตตา แซ่โก๊ะ"เป็นส.ส.แทนเพชรชมพู

"ราชกิจจาฯ" ประกาศผู้แทนคนใหม่ขยับ"สุเนตตา แซ่โก๊ะ"เป็นส.ส.แทนเพชรชมพู
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ "สุเนตตา แซ่โก๊ะ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ขึ้นมาแทน เพชรชมพู กิจบูรณะ ที่ลาออกจากสมาชิกพรรค แล้ว

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ขยับ "สุเนตตา แซ่โก๊ะ" ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยลำดับที่ 2 ขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อแทน เพชรชมพู กิจบูรณะ ที่ประกาศลาออกจากสมาชิกภาพ

 

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64  ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลัง ประชาชาติไทย ลำดับที่ ๒ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรครวมพลัง ประชาชาติไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๘) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 

"ราชกิจจาฯ" ประกาศผู้แทนคนใหม่ขยับ"สุเนตตา แซ่โก๊ะ"เป็นส.ส.แทนเพชรชมพู

 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลังประชาชาติไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย  ลำดับที่ 8 

 

นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย  ลำดับที่ 8  เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด