ข่าว

ลุ้น"ศาลรัฐธรรมนูญ"อ่านคำวินิจฉัยปมไพบูลย์ นิติตะวัน สิ้นสภาพส.ส.หรือไม่

ลุ้น"ศาลรัฐธรรมนูญ"อ่านคำวินิจฉัยปมไพบูลย์ นิติตะวัน สิ้นสภาพส.ส.หรือไม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ศาลรัฐธรรมนูญ" ได้ฤกษ์อ่านคำวินิจฉัยปม "ไพบูลย์ นิติตะวัน" มือกฎหมายข้างกายบิ๊กป้อม สิ้นสภาพความเป็นส.ส.หรือไม่

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64  "ศาลรัฐธรรมนูญ"ได้ออกนั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำวินิจฉัย เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฏรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๑๐) ประกอบมาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง (๕) หรือไม่

ก่อนนำมาสู่การอ่านคำวินิจฉัย ความเป็นสมาชิกภาพของนายไพบูลย์  นิติตะวันนั้น  เป็นผลมาจาก หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูป ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2562 ไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคประชาชนปฏิรูปตามข้อบังคับพรรคประชาชนปฏิรูป พ.ศ. 2561 ข้อ122 เป็นเหตุให้พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ของกกต.ตั้งแต่วันที่ 3  กันยายน 2562 เป็นต้นมา  แต่มีผู้ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าได้ดำเนินการตามกฏหมายพรรคการเมืองครบถ้วนแล้วหรือไม่

 

 

logoline