ข่าว

รูดม่าน 82ปี "โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ประกาศปิดตัวหลังจบปีการศึกษา2564

รูดม่าน 82ปี "โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ประกาศปิดตัวหลังจบปีการศึกษา2564
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ออกหนังสือประกาศสำคัญ เรื่อง การปิดสถานศึกษา/เลิกกิจการโรงเรียน ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 หลังเปิดสอนมาอย่างยาวนาน 82 ปี

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี ได้ออกหนังสือถึงนักเรียนและผู้ปกครอง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 แจ้งมติปิดตัวสถานศึกษา เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง หลังเผชิญวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 

 

โดยเอกสารดังกล่าวระบุว่า โรงเรียนมีความเสียใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 ได้พิจารณาและมีมติที่จะปิดสถานศึกษา ณ สิ้นปีการศึกษา 2564 (สิ้นเดือนเมษายน 2565) 

เนื่องจากโรงเรียนประสบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และยิ่งมาประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งยาวนานกว่าที่คาดคิดโรงเรียนจึงประสบปัญหาสภาพคล่อง ถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากมูลนิธิอำนวยศิลป์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ตาม

รูดม่าน 82ปี "โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี" ประกาศปิดตัวหลังจบปีการศึกษา2564

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ให้ความวางใจและสนับสนุนโรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนจึงพิจารณาคืนเงินค่าแรกเข้าที่จ่ายให้โรงเรียนและเงินบริจาคที่มอบให้แก่มูลนิธิอำนวยศิลป์ จิตร-เอิบ ทังสุบุตร ให้ตามที่ได้จ่ายจริง

โดยจะทำการคิดเป็นส่วนลดของค่าเทอมของภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 เว้นแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้ฝ่ายบัญชีจะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ปกครองแต่ละท่านเป็นรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง

 

นอกจากนี้โรงเรียนได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้พิจารณาตามเอกสารแนบ โรงเรียนพร้อมให้ความช่วยเหลือ

 

ในการประสานงานกับโรงเรียนที่ผู้ปกครองสนใจ หรือ หาข้อมูลของโรงเรียนอื่นเพิ่มเติม

 

สำหรับ รร.อำนวยศิลป์ธนบุรี ตั้งอยู่แถวถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ 82/2482 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2482 ได้โอนนักเรียนที่สมัครใจจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งมีภูมิลำเลาในจังหวัดธนบุรี ใกล้กับโรงเรียนจำนวน 189 คน ครูและเจ้าหน้าที่ รวม 15 คน

 

เมื่อ82ปี ได้เปิดทำการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 ได้นิมนต์พระคุณเจ้าสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี เป็นประธานเจิมป้าย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2482

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด