ข่าว

"แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

"แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ทางกลุ่มมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด

นางนิภา เอียดปุ่ม ประธาน"กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า "กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" ก่อตั้งเมื่อปี 2560 ปัจจุบันสมาชิกจำนวน 58 ราย พื้นที่เพาะปลูก 1,500 ไร่ พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสมาชิกในชุมชนเลี้ยงปลากว่า 80% แต่ก่อนทำนาแบบไว้กินเองในครอบครัว เป็นข้าวนาปี ปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ

 

ด้วยสภาพพื้นที่จะมีน้ำเค็มจากแม่น้ำบางปะกงหนุนโดยเฉพาะในเดือนเมษายน พฤษภาคม เพราะหน้าฝนน้ำจากเขาใหญ่จะไล่น้ำเค็มลงไปก็จะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกได้ตั้งแต่ พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในช่วง พฤศจิกายน ธันวาคม และมกราคม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่รับน้ำทำให้ต้องมีช่วงระยะเวลาการเพาะปลูกที่ค่อนข้างจำกัดในการเตรียมพื้นที่ ปัจจุบันได้รถแทรกเตอร์มาช่วย ทำให้เตรียมพื้นที่ทัน และเหมาะสมกับช่วงระยะเวลา

"แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

ปัญหาเรื่องวัชพืชและโรคแมลงก็ลดน้อยลงไปด้วย ทำให้ลดการใช้สารเคมีลง จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่มฯมีการผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง ทำให้ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตรงต่อความต้องการของตลาด และที่สำคัญทางกลุ่มมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วย


 

"แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

นางสมโรจน์ ประกอบบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี กล่าวว่า จุดเด่น "กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิมได้ปลูกพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงต้องใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย หลังจากรวมกลุ่มเป็นใหญ่มีหลายหน่วยงานของภาครัฐ รวมทั้งศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด

 

"แปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

นอกจากนั้นมีทางหน่วยงานของเกษตรจังหวัดเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ในการดูการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว และกลุ่มมีการประชุมวางแผนขั้นตอนการผลิตข้าว ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว กลุ่มบางแตนมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง สมาชิกแต่ละคนประสบปัญหาอะไร ก็พร้อมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอด 

 

นายอนิรุทธิ์ จั่นเพชร เลขานุการ "กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลบางแตน" อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในส่วนของเกษตรกรที่ได้นวัตกรรมที่ทันสมัย ตอบโจทย์ในเรื่องการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรของกลุ่ม

 

เงินทุนที่ได้จากโครงการฯทางกลุ่มได้นำมาจัดซื้อ เครื่องยนต์คูโบต้า 50 แรงม้าพร้อมโรตารี่ เครื่องอัดฟางในการที่จะลดมลพิษและลดการเผาตอซังให้กับสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหลักในการทำนา รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการผสมปุ๋ยใช้เองให้กับกลุ่ม เพื่อลดการใช้สารเคมี และหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นเองเพิ่มมากขึ้น ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต และรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ชาวนามีความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด