ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วางแผน "การตลาดเมล็ดพันธุ์"กระจายสู่ชาวนา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น มุ่งวางแผน "การตลาดเมล็ดพันธุ์" กระจายสู่ชาวนาอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศ

"การตลาดเมล็ดพันธุ์"นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินงานการพัฒนาระบบการผลิตข้าวของประเทศ การดำเนินงานด้าน"การตลาดเมล็ดพันธุ์" จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้แก่การเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ข้าวของชาวนา ภาวะราคาข้าวเปลือกที่ไม่แน่นอน  มีความผันผวนตลอดเวลา

 

ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และกำหนดกลยุทธ์ในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์  การขยายฐาน"การตลาดเมล็ด
พันธุ์ข้าว"
คุณภาพดี ที่ทุกภาคส่วนได้มีการผลิตเพื่อกระจายสู่ชาวนาในช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านเครือข่ายการตลาด  องค์กรท้องถิ่น  หรือเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตกระจายสู่พื้นที่ทำนาได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตและความต้องการของชาวนา

 

นายมงคล จันทร์ประทัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ปีที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจอย่างเช่น ปีพ.ศ. 2563 ศูนย์จำหน่ายหมดตามเป้าหมาย แต่ในปีพ.ศ.2564 ถึงแม้จะจำหน่ายไม่หมดแต่ก็ยังไม่กระทบกับต้นทุนสักเท่าไหร่ อาจจะต้องมีการวางแผนด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับการรับซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และกลุ่มแปลงใหญ่จะต้องผ่านมาตรฐานของกรมการข้าว เพื่อเป็นแปลงสำรองการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ ฯ ซึ่งจัดอยู่ในชั้นพันธุ์จำหน่าย มีการปฏิบัติตามการตรวจติดตามแปลงและการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ฯนำความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วางแผน "การตลาดเมล็ดพันธุ์"กระจายสู่ชาวนา

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการตลาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานGAP ข้าว สามารถลดต้นทุนและทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยด้วย รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวเพื่อช่วยในการลดต้นทุน เช่น เครื่องหยอดข้าว จากเดิมใช้วิธีการหว่าน อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ คือ 15-20 กก/ไร่ เมื่อเปลี่ยนมาเป็นวิธีการหยอด ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ 7-10 กก./ไร่ ก็เป็นการลดต้นทุนอย่างเห็นได้ชัด

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วางแผน "การตลาดเมล็ดพันธุ์"กระจายสู่ชาวนา

 

การกระจายเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นคำนึงถึงความต้องการของเกษตรกรและความสามารถในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างง่าย จึงแบ่งสัดส่วนการจำหน่าย คือ 60% จำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย ภายในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายจะทำให้สามารถช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ทั่วถึงและทันเวลาความต้องการใช้ของชาวนา อีก 30% จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สามารถเข้ามาซื้อกับศูนย์โดยตรงและ10% จำหน่ายให้หน่วยงานราชการ   

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วางแผน "การตลาดเมล็ดพันธุ์"กระจายสู่ชาวนา

จะเห็นได้ว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นเป็นองค์กรหลักในการผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้เกษตรกรได้ใช้อย่างทั่วถึง ทันเวลาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ มีการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินงานผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายคุณภาพดี  

 

ดังนั้น หากเกษตรกรท่านใดสนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี หรืออยากทราบองค์ความรู้เรื่องข้าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร 043-393664-5 หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้าน
 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ