ข่าว

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ชู "กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี"ผลิตข้าวได้มาตรฐาน

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ชู "กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี"ผลิตข้าวได้มาตรฐาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ชู "กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี" เกษตรกรสมาชิกมีการวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ผลิตข้าวได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ

"กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี" อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ทางศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้เข้ามาส่งเสริมทั้งด้านองค์ความรู้การผลิตข้าว สนับสนุนส่งเสริม"กลุ่มแปลงนาใหญ่"ทั้งในด้านของเทคโนโลยีในการผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต ดูแลเกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ส่งผลให้ "กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี" เกษตรกรสมาชิกมีการวมกลุ่มที่เข้มแข็ง สามารถปลูกข้าว จนมีการตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ชู "กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี"ผลิตข้าวได้มาตรฐาน

 

นายตู้ สุขนึก ประธาน"กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี" อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า "กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี" ถือว่าเป็นนาแปลงใหญ่อันดับต้นๆ ของจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกทั้งหมด 870 คน เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีสมาชิกปลูกข้าวให้กับทางกลุ่ม คือกลุ่มมีเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้สามารถส่งผลผลิตจำหน่ายออกต่างประเทศได้ เพราะทางกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีการเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับและต่อเนื่อง

 

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้เข้ามาส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ในการปลูกข้าว  ส่งเสริมองค์ความรู้ ส่งเสริมในด้านการตลาดให้อีกด้วย และจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะอำเภอเมืองหรือในแถบฝั่งตะวันออก อยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้"กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี"ปลูกข้าวได้แค่ปีละครั้ง ผลผลิตข้าวแห้งได้ 570 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์แท้เพียง5 กิโลกรัมซึ่งต่างกันชาวนารายอื่นที่ใช้เมล็ดพันธุ์ถึง 25กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางกลุ่มมีการลดต้นทุนในการใช้เมล็ดพันธุ์อีกทางหนึ่ง

 

ทั้งนี้ทางกลุ่มยังได้รับมาตรฐานที่กรมการข้าวมอบให้ มีทั้งมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ เครื่องหมายQ มาตรฐานข้าวพันธุ์แท้และยกระดับขึ้นมาสู่มาตรฐาน EUNOP ซึ่งเป็นมาตรฐานต่างประเทศ การันตีให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่าผลผลิตข้าวของทางกลุ่มมีมาตรฐานรองรับ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน และเห็นผลเป็นรูปธรรม 

 


 

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ชู "กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี"ผลิตข้าวได้มาตรฐาน

 

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กล่าวว่า"กลุ่มนาแปลงใหญ่บุฤาษี" อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ของนายตู้ สุขนึก เกษตรกรมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง เป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่กระบวนการผลิตและการแปรรูป และการจำหน่ายไปจนถึงการเชื่อมโยงตลาด

 

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้เข้าไปสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้าว เครื่องหยอดข้าว เครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์   เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์อีกทั้งทางกลุ่มยังได้รับงบประมาณจัดทำแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ ชาข้าว และได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เกษตรกรนำทุนไปจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ไว้ใช้ในการผลิตข้าว ส่งผลให้กลุ่มมีความเจริญเติบโต เข้มแข็งต่อไปในอนาคต สามารถยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มีเป้าหมายในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบพร้อมทั้งสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในการเพาะปลูก ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพสูงขึ้น ทำให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ  เพื่อพัฒนาอาชีพการทำนา ให้กับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง ด้วยความสมัคสมานสามัคคีของคนกลุ่มและคนในชุมชน จะก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เกษตรกรต่อไปในอนาคต

logoline