ข่าว

"สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)" ติดอันดับ Top 5 เอเชีย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)" ติดอันดับ Top 5 เอเชีย มหาวิทยาลัยด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A และ ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมินสี่ด้าน จัดอันดับโดย U-Multirank 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลิศชัย สุธรรมานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักอธิการบดีและบริหารความยั่งยืน "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)" เปิดเผยว่า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)ติดอันดับTop5 เอเชีย มหาวิทยาลัยด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับA 

 

และ ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมิน 4 ด้าน ซึ่งจัดอันดับโดยU-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลทั่วโลก ปี 2021

 

U-Multirankสถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (The European Commission’s Erasmus+ Programme) ดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรปเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

 

ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ประจำปี2021โดยในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 1,948 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 51 แห่งเข้าร่วมประเมินดังกล่าว

"สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)" ได้ผลการดำเนินงานในระดับ“A” (ดีมาก) ด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Learning)ด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดจากTop scoresของอัตราการสำเร็จการศึกษารวมระดับปริญญาตรี (BachelorGraduation Rate),อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเวลาที่กำหนด (Graduating on time: Bachelors) เป็นอันดับ 1 ของไทยและอันดับ 5 ของเอเชีย

 

 
และได้ติดอันดับ7มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย จากการประเมินโดดเด่น 4 ด้าน ภายใต้มาตรฐาน 5 ด้าน คือ


ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning),ด้านการวิจัย (Research),ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer),ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation)และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) 

รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ครบวงจร จัดการศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ จากผลประเมินยืนยันให้เห็นความแข็งแกร่งของโมเดลการเรียนการสอนของPIMต้นฉบับ“Work-based Education”(WBE) แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย 

 

เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่าง“เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน”เพิ่มศักยภาพของการศึกษาที่นำมาซึ่งทักษะสำคัญทั้ง 3ได้แก่

 

ทักษะด้านอาชีพ (Professional skills)ทักษะด้านสังคม (Social Skills) และ ทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills)สามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำงานได้ทันที (Ready to Work)

 

ถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียน นับเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

 

พร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นสากลมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของอาเซียนASEAN’s LEADING Corporate Universityเพื่อสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคม และ ประเทศชาติ

 

ทั้งนี้PIMได้คะแนนภายใต้มาตรฐานการประเมิน โดยU-Multirankโดดเด่นใน 4 จาก 5 ด้านได้แก่

ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning)

อัตราการจบ ป.ตรี อันดับ1ของไทยและอันดับ5ของเอเชีย,บัณฑิตPIM98%มีงานทำด้วยWork-based Education

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer)

ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation)

ด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement)

 

ข้อมูลอ้างอิง U-Multirank Website

-https://www.umultirank.org/study-at/panyapiwat-institute-of-management-rankings

-https://bit.ly/3aodFvo(อันดับ 5 เอเชีย มหาวิทยาลัยด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับA)

-https://bit.ly/3lu6LLF(อันดับ7มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมินสี่ด้าน)

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด