ข่าว

ไม่คิดค่าเช่า "ตลาดสุรนารี" เปิดแล้ว-1 ธ.ค.นี้ ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อน

ไม่คิดค่าเช่า "ตลาดสุรนารี" เปิดแล้ว-1 ธ.ค.นี้ ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พิชญ์ สนธิ" เผยทีมบริหาร "ตลาดสุรนารี" เดินเครื่อง บำบัดน้ำเสีย ปรับพื้น แผง ทางระบายน้ำ ลั่นพร้อมทำตามกฏหมาย ร่วมมือ กับเทศบาล เปิดให้บริการแบบ "ไม่คิดค่าเช่า" เริ่มแล้ว-1ธ.ค.นี้ เพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าและรับเปิดประเทศ

นายพิชญ์ สนธิ ที่ปรึกษากฎหมายและบริหาร บริษัท ตลาดสุรนารี จำกัด พร้อมทีมบริหาร เปิดแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ ว่า "ตลาดสุรนารี" อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมเปิดให้บริการได้แล้ว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม จนถึงวันที่ 1  ธันวาคม 2564 แบบ “ไม่คิดค่าเช่า” เพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจ อีกทั้งเพื่อรับเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ หลังจากตลาดสุรนารีปลดล็อคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ไม่คิดค่าเช่า "ตลาดสุรนารี" เปิดแล้ว-1 ธ.ค.นี้ ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อน

นายพิชญ์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสุรนารีในหลายเหตุการณ์หลายกรณีจากฝ่ายเดียวด้วยข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้รับรู้ข่าวสารไปในวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนนับพันคน ผู้ดำเนินวิถีชีวิตประกอบสัมมาชีพอยู่ในตลาดสุรนารี ที่ต้องเผชิญกับกระแสสังคมอันส่งผลถึงความเข้าใจข้อเท็จจริงอันคลาดเคลื่อนของภาครัฐ ที่จะใช้กฎหมายควบคุมดูแลสั่งการเป็นข้อปฏิบัติที่เกินกว่าความจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

“วันนี้ ตลาดสุรนารีผ่านพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ดังจะเห็นได้จากการปลดคำสั่งห้ามเข้า-ออกสถานที่นี้ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้ประกอบสัมมาชีพค้าขายดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ภายใต้กรอบมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อันอ้างอิงได้ทางวิชาการสาธารณสุข เพื่อมิให้เกิดการแพร่กระจายโรคขึ้นมาอีก ด้วยความร่วมมือของประชาชนที่อาศัยสถานที่นี้ทำมาหากิน”นายพิชญ์ กล่าว

ตลาดสุรนารี มีพื้นที่ 14ไร่ อายุ32ปี

ดังนั้น "ตลาดสุรนารี" ขอแก้ไขข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปในสังคมวงกว้างโดยมิได้คิดและขาดองค์ความรู้ทางวิชาการสาธารณสุขที่แท้จริง ที่กล่าวร้ายให้เสียหายว่าตลาดสุรนารีเป็นรังโรคนั้น

ไม่คิดค่าเช่า "ตลาดสุรนารี" เปิดแล้ว-1 ธ.ค.นี้ ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อน

ในนามผู้บริหารตลาดสุรนารีขอความเห็นใจในการใช้ความรู้ และเหตุผลในการเผยแพร่ข่าวสารว่า ตลาดสุรนารีไม่ใช่แหล่งเพาะเชื้อโรคร้ายนี้ หากแต่ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้ทั่วไปว่า ตลาดเป็นสถานที่พลุกพล่าน มีประชาชนเข้า-ออกรวมตัวกันเพื่อกิจกรรมวิถีชีวิตอันเป็นปกติชน เป็นแหล่งซื้อ-ขายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 

 

จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนี้ค่อนข้างมาก เห็นได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไป ทั่วประเทศ ทั่วโลก ตลาดสุรนารีจึงขอความเห็นใจในการใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ด้วยเหตุผลที่เป็นธรรม เพื่อร้องขอสื่อสารมวลชนช่วยกันแก้ภาษาข่าวนี้ ตลาดสุรนารีไม่ใช่รังโรค”นายพิชญ์ กล่าวพร้อมชี้แจง

ประเด็นกรณีที่ "ตลาดสุรนารี" ไม่ได้มีใบอนุญาตจัดตั้งตลาดจากทางเทศบาลนครนครราชสีมานั้น เป็นกรณีที่แยกกันต่างหาก กฎหมายคนละฉบับ เจตนารมณ์ของกฎหมายแตกต่างกัน ไม่ใช่บังคับด้วยกัน

ทีมผู้บริหาร ตลาดสุรนารี

ตลาดได้รับหนังสือจากทางเทศบาลนครนครราชสีมา แจ้งว่าไม่อนุญาตให้จัดตั้งตลาดเหตุไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้

 

1. แสงสว่างและการระบายอากาศ ไม่เพียงพอ

2. แผงจำหน่ายสินค้าอาหารสด วางแผงใช้ไม้อัดที่ชำรุด และมีเชื้อรา

3. ห้องน้ำควรจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างพอเพียง

4. สินค้าประเภทอาหารให้วางจากพื้นสูง 60 เซนติเมตร ไม่สูงเกินกว่า 150 เซนติเมตร

5. ล้างที่พักขยะมูลฝอยเป็นประจำ

6. รถบรรทุกขนย้ายขยะไปทิ้งเพื่อกำจัด ต้องมีสภาพดี มีสิ่งปกคลุม

7. รางระบายน้ำต้องเป็นรางเปิด รวมทั้งต้องจัดให้มีน้ำ

 

สะอาดสำหรับล้างมือและสินค้าอย่างเพียงพอ และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตะแกรงดักขยะ และบ่อดักไขมัน

 

นายพิชญ์ กล่าวอีกว่า กรณีที่เทศบาลฯ ในฐานะเจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้ดุลยพินิจเกินกว่าคำขอจัดตั้งตลาดสดประเภท 1 ที่ทางตลาดขอจัดตั้ง คือ

 

1.ให้นำส่งใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยรอบ ที่สร้างมาเมื่อ 32 ปีที่แล้ว หรือแบบที่วิศวกรรับรอง

 

ประเด็นกรณีนี้ เทศบาลฯ ใช้ดุลยพินิจเกินคำขอจัดตั้งตลาดสดประเภท 1 ของทางบริษัท ตลาดสุรนารี จำกัด ผู้ยื่นคำขอ ซึ่งประสงค์จะขอจัดตั้งตลาดสดเพียงอาคารเดียว ไม่ใช่อาคารสำนักงาน อาคารส่วนพาณิชย์ที่อดีตมีการให้เช่าของผู้บริหารเดิมเป็นการเช่าที่ดิน จึงไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอ

 

ประกอบกับอาคารดังกล่าว ทางบริษัทฯไม่ได้เป็นผู้สร้าง แต่สร้างมาครั้งอดีตเมื่อ 32 ปีที่แล้ว ซึ่งเทศบาลฯ ควรมีใบอนุญาตก่อสร้างและแบบอยู่ที่เทศบาลฯ เหตุเพราะเทศบาลฯ ต้องเป็นผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อสร้างเมื่อ 32 ปีที่แล้ว จึงไม่สามารถหาใบอนุญาตก่อสร้างให้ได้
ไม่คิดค่าเช่า "ตลาดสุรนารี" เปิดแล้ว-1 ธ.ค.นี้ ช่วยพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อน

สรุปว่ากรณีการไม่ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดของเทศบาลฯ เป็นกรณีทางกฎหมายซึ่งต้องอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ศาลปกครอง และศาลปกครองสูงสุดต่อไป หรือทำคำขอออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดใหม่ เมื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามคำสั่งการสาธารณสุขแล้ว กระบวนการจึงเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ประสงค์ให้ประชาชนใช้ช่องทางนี้ได้

 

ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่ใช่บริษัทฯ เป็นอาชญากรที่ต้องถูกติฉินใส่ข่าวประณามให้แพร่ไปในวงกว้าง แต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ยืนหยัดในฐานะประชาชนของประเทศนี้ที่ใช้สิทธิอันสุจริตตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายโดยชอบ จึงอยากทำความเข้าใจต่อสังคมถึงข้อเท็จจริง

 

“เรามีเจตนาที่จะทำธุรกิจและบริหารตลาดแห่งนี้ ให้ถูกต้องตามขบวนการของกฎหมาย กฎสาธารณสุข เพราะเราไม่ใช่ตลาดเถื่อน”นายพิชญ์ กล่าว

logoline