ข่าว

รมว.กษ. เลขาฯ ส.ป.ก. คณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ-มอบ "ส.ป.ก.4-01" อ.รัตภูมิ สงขลา

รมว.กษ.  เลขาฯ ส.ป.ก.  คณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ-มอบ "ส.ป.ก.4-01" อ.รัตภูมิ สงขลา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมมอบ "ส.ป.ก.4-01" ให้เกษตรกร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

เมื่อ 16 ต.ค. 2564 เวลา 16.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง และติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลำแซง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม "ส.ป.ก.", นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน, นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน, นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รมว.กษ. ให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ("ส.ป.ก.4-01") จำนวนรวม 8 ราย 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ 59 ไร่

 

สำหรับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ("ส.ป.ก."สงขลา) ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2531 รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ414,140 ไร่ พื้นที่บางส่วนกันคืนกรมป่าไม้และบางส่วนอยู่ในอำนาจหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ อาทิ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ จำนวนทั้งสิ้น 112,979 ไร่ คงเหลือพื้นที่ที่สามารถนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ จำนวน 296,402 ไร่

 

คลอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ ประกอบด้วย (1) อำเภอกระแสสินธุ์ (2) อำเภอคลองหอยโข่ง (3) อำเภอควนเนียง (4)อำเภอจะนะ (5) อำเภอเทพา (6) อำเภอนาทวี  (7)อำเภอนาหม่อม (8) อำเภอบางกล่ำ (9) อำเภอรัตภูมิ (10) อำเภอระโนด (11)อำเภอสะเดา(12) อำเภอสะบ้าย้อยและ(13)อำเภอหาดใหญ่ 

 

รมว.กษ.  เลขาฯ ส.ป.ก.  คณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ-มอบ "ส.ป.ก.4-01" อ.รัตภูมิ สงขลา

 

 

รมว.กษ.  เลขาฯ ส.ป.ก.  คณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ-มอบ "ส.ป.ก.4-01" อ.รัตภูมิ สงขลา

สำหรับผลการดำเนินงานจัดที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ("ส.ป.ก."สงขลา) ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 23,604 ราย ที่ดินจำนวน 33,144 แปลงเนื้อที่ 287,592 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรจำนวน 423 ราย ที่ดินจำนวน 525 แปลง เนื้อที่ประมาณ 4,089 ไร่ คงเหลือพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ประมาณ 8,810 ไร่ ซึ่งขณะนี้กำหนดอยู่ในแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รมว.กษ.  เลขาฯ ส.ป.ก.  คณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ-มอบ "ส.ป.ก.4-01" อ.รัตภูมิ สงขลา

 

รมว.กษ.  เลขาฯ ส.ป.ก.  คณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ-มอบ "ส.ป.ก.4-01" อ.รัตภูมิ สงขลา

logoline