ข่าว

เช็คเลย กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เปิดช่อง "นักโทษ" ร้องศาลกำหนดโทษเบาลงได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมราชทัณฑ์ เปิดประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เปิดช่อง ผู้ต้องขังคดียาเสพติด ร้องศาลขอกำหนดโทษใหม่ให้เบาลงได้ ก่อนเร่งสำรวจ-ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์ของ "นักโทษ"

จากกรณีกระทรวงยุติธรรมเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ต่อที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งขณะนี้ผ่านมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยสาระสำคัญของการแก้ไข คือ มุ่งเน้นสืบสวนหาตัวหัวหน้าผู้สั่งการและยึดทรัพย์ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดอัตราโทษใหม่ในบางฐานความผิดที่เกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองเพื่อเสพ และเสพยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย ให้ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำผิด โดยพิจารณาอัตราโทษแทนการใช้บทสันนิษฐาน ซึ่งบางฐานความผิดจะมีกำหนดโทษลดลงอันเป็นคุณต่อผู้กระทำผิด ส่วนในกรณีคดีถึงที่สุด จะทำให้ผู้ต้องขังที่มีโทษตามคำพิพากษาหนักกว่าโทษที่บัญญัติในกฎหมายฉบับใหม่ อาจยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลพิจารณากำหนดโทษใหม่ได้

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ หลังพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. มีผลใช้บังคับ 30 วัน ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและผู้ต้องขังได้รับประโยชน์สูงสุด ทางกรมราชทัณฑ์จะมีการสำรวจผู้ต้องขังในคดียาเสพติด และประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ รวมทั้งช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ในการยื่นคำร้องขอกำหนดโทษใหม่ พร้อมทั้งจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาความพร้อมในการปล่อยตัวผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งเสพ และครอบครองเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์รับหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขัง 289,332 คนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด 237,763 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.18 ของผู้ต้องขังทั้งหมด และเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดียาเสพติดที่คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 196,611 คน (ข้อมูลวันที่ 1 ก.ย. 64)

“กฎหมายฉบับใหม่นี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อมีผลบังคับใช้ จะมีผู้ต้องขังได้รับการพิจารณาปล่อยตัวพ้นโทษ หรือพิจารณาโทษจำคุกใหม่ตามแต่กรณี กรมราชทัณฑ์จึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

 

อย่างไรก็ตามการดำเนินการสำรวจผู้ต้องขังยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ เป็นไปตามนโยบายที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้หารือกับผู้บริหารศาลยุติธรรมอัยการ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ขอให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้สำรวจผู้ต้องขังในคดียาเสพติดทั้งผู้เสพ และผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย

เช็คเลย กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เปิดช่อง "นักโทษ" ร้องศาลกำหนดโทษเบาลงได้ เช็คเลย กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เปิดช่อง "นักโทษ" ร้องศาลกำหนดโทษเบาลงได้

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด