ข่าว

"กรมทางหลวงชนบท"ประกาศ 13 พื้นที่เส้นทางห้ามผ่าน

"กรมทางหลวงชนบท"ประกาศ 13 พื้นที่เส้นทางห้ามผ่าน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมทางหลวงชนบท"ประกาศเตือนประชน 13 สายทางไม่สามารถสัญจรได้ พร้อมเฝ้าระวังรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด

วันที่ 16 ตุลาคม  2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทางได้ รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ ว่าบริเวณถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา  ชัยภูมิ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ขอนแก่น  มหาสารคาม  นครสวรรค์  สุพรรณบุรี ละฉะเชิงเทรา รวม 29 สายทาง

 

"กรมทางหลวงชนบท"ประกาศ 13 พื้นที่เส้นทางห้ามผ่าน

สามารถสัญจรผ่านได้ 16 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้จากการตรวจสอบพบ 13 เส้นทางบางจุดมีน้ำท่วมสูง 7 สายทาง บางจุดเส้นทางขาดทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปได้ทำให้โครงสร้างทางชำรุด และมีน้ำกัดเซาะ 6 สายทาง

 

 

 

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

3. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

4. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

5. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)

6. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 2+200)

7. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

8. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)

9. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

10. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

11. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

12. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

13. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อ.ยางราก จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+130 ถึง 1+135)

 

"กรมทางหลวงชนบท"ประกาศ 13 พื้นที่เส้นทางห้ามผ่าน

ในเบื้องต้นทางหลวงชนบทได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ขณะเดียวกันทางหลวงชนบทได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้อย่างใกล้ชิดและจะมีการรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ส่วนประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

 

ภาพ/ข่าว ทางหลวงชนบท

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด