ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "ลดเวลาเคอร์ฟิว" ผ่อนคลายโควิด รับเปิดประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศทางการ "เคอร์ฟิวล่าสุด" "ผ่อนคลายมาตรการโควิด" ปรับ "ลดเวลาเคอร์ฟิว" จากเดิม 22.00 น. ถึง 04.00 น. มาเป็น 23.00 น. ถึง 03.00 น. เริ่ม16 ต.ค. รับการเปิดประเทศ

 

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรงนา(โควิด-19 ) เป็นฉบับที่ 35  โดยเป็นการ "ลดเวลาเคอร์ฟิว" พร้อมกับปรับลดพื้นที่การแพร่ระบาด รองรับการ"เปิดประเทศ" กำหนดให้มีผลตั้งแต่เช้าวันที่ 16 ต.ค.นี้แล้ว

 

16 ต.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อค่ำวันที่ 15 ต.ค.64  เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) เพื่อผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ปรับลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เหลือ 23 จังหวัด และลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 16 ต.ค.64  อย่างเป็นทางการแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ \"ลดเวลาเคอร์ฟิว\" ผ่อนคลายโควิด รับเปิดประเทศ

 

สำหรับสาระสำคัญของราชกิจจาฯ  กำหนดดังนี้  ปรับลดเวลาการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลากลางคืน หรือ ลดเคอร์ฟิว จากเดิม 22.00 น. ถึง 04.00 น. มาเป็น 23.00 น. ถึง 03.00 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการพิจารณาปรับลดเคอร์ฟิวเพิ่มเติมอย่างน้อย 15 วัน  

 

 

ปรับลดพื้นที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้ 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิม 29 จังหวัด เหลือ 23 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด จากเดิม 37 จังหวัด เหลือ 30 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี มหาสารคาม ระนอง ลพบุรี ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรบูรณ์

 

พื้นที่ควบคุมจากเดิม มี 11 จังหวัด เพิ่มเป็น 24 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ กำแพงเพชร นครพนม น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย สกลนคร สุโขทัย หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ

 

นอกจากนี้ ศบค. ยังมีมติผ่อน คลายล็อกดาวน์ ในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้  ทุกกิจกรรมที่ผ่อนคลายมาตรการให้สามารถดำเนินการได้ไม่เกิน 22.00 น. 

 

 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด จำหน่ายสินค้าได้ทุกประเภท รวมทั้งสามารถเปิดบริการ เครื่องเล่น สวนสนุก ได้ 
 • ธุรกิจโรงภาพยนตร์ หรือฉายภาพยนตร์ ร้านอาหาร  โรงละคร  โรงมหรสพ  สนามกีฬาทุกประเภท  สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ฯ  แต่ยังเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งคัดต่อเนื่อง 
 • สถานดูแลผู้สูงอายุ โดยให้เปิดดำเนินการแบบรับไป-กลับ โดยให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  บุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ และสุ่มตรวจ TK ทุกปสัปดาห์ รวมทั้งผู้ใช้บริกางต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์  
 • รถขนส่งสาธารณะ ทุกประเภทปรับเพิ่มความจุได้ตามความเหมาะสมของสภาพยานพาหนะ จากเดิมที่กำหนดให้บรรจุผู้โดยสารได้แค่ 75% 
   

ผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมทุกพื้นที่ 

 

 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า  คอมมิวนิตี้มอลล์  โดยอนุญาตให้เปิดบริการ ตู้เกม เครื่องเล่น  ร้านเกม ที่เล่นเป็นรายบุคคล หรือแข่งเป็นคู่เท่านั้น แต่จะต้องสวมหน้าหากตลอดเวลา ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและควบคุมเข้มงวด 
 • ยังไม่เปิดให้บริการสวนน้ำ สวนสนุก ทุกพื้นที่ 
 • สนามกีฬาทุกประเภท สวนสาธารณะ เปิดดำเนินการตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00น. 

 

กิจกรรมรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคขยายมาตรการ ดังนี้ 

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน 
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน 
 • พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน 
 • พื้นที่เฝ้าระวังระวังสูง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน 
 • พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน 
   

ยังไม่เปิดให้บริการ 

สถานบันเทิง ผับ บาร์  คาราโอเกะ กระทรวงมหาดไทย กทม. และสาธารณะสุข เร่งรัดกำหนดมาตรการสำหรับเตรียมการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ต.ค. 64 

คลิกอ่าน (ฉบับเต็ม)...... ข้อกำหนดข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕)

 

เปิดบัญชีรายชื่อจังหวัดกำหนดระดับความเข้มข้นของการผ่อนคลายมาตรการ โควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ \"ลดเวลาเคอร์ฟิว\" ผ่อนคลายโควิด รับเปิดประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ \"ลดเวลาเคอร์ฟิว\" ผ่อนคลายโควิด รับเปิดประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ \"ลดเวลาเคอร์ฟิว\" ผ่อนคลายโควิด รับเปิดประเทศ

ข่าวยอดนิยม