ข่าว

ชาวสวนเพื่อส่งออก ฝึก "บินโดรน" ในการฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้น "มะม่วง"

ชาวสวนเพื่อส่งออก ฝึก "บินโดรน" ในการฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้น "มะม่วง"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"มะม่วง" แปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณเป็นครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมากขึ้น

ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงคุณภาพ บ้านวังน้ำบ่อ หมู่13 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไม่สามารถขาย "มะม่วง" ได้ตามปกติ ไม่มีพ่อค้ารับซื้อ ทำให้ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างสิ้นเชิง ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินทำทุน ซื้อปัจจัยในการผลิตในปีต่อไป

ชาวสวนเพื่อส่งออก ฝึก "บินโดรน" ในการฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้น "มะม่วง"

จึงได้รวมตัว ยกระดับมะม่วงแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นครุภัณฑ์ใหม่ต่างๆ เช่น โดรน ห้องเย็นแช่ผลมะม่วง ตะกร้าพลาสติก และอื่นๆอีก จากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนเงิน 2,972,875 บาท เพื่อเพิ่มผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการใช้สารเคมี แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อต่อยอดของกลุ่มเป็นผู้ค้าโดยตรงกับผู้บริโภค ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

ชาวสวนเพื่อส่งออก ฝึก "บินโดรน" ในการฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้น "มะม่วง"

 

ล่าสุดทางเกษตรกรสวนมะม่วงแปลงใหญ่ ตำบลไทรย้อย อ.เนินมะปราง ได้เข้ารับการอบรมฝึกการครุภัณฑ์ต่างๆ เช่นการฝึกบินโครน ที่จะใช้ไปบินฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้นมะม่วงที่กำลังออกช่อในฤดูกาลนี้ เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นจะไปบินฉีดพ่นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตามสวนต่างๆของสมาชิกได้ เพื่อลดต้นทุนและปริมาณในการฉีดพ่นสารเคมีแก่ต้นมะม่วงได้

ชาวสวนเพื่อส่งออก ฝึก "บินโดรน" ในการฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้น "มะม่วง"

นางสาวชลธิชา ช่างประดิษฐ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ กล่าวว่า กลุ่มมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ เป็นกลุ่มมะม่วงอยู่ในโครงการแปลงใหญ่ มีภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงด้วยเกษตรสมัยใหม่ เชื่อมโยงการตลาด ซึ่งได้จัดซื้อโดรน เพราะเห็นว่าโดรนมีความสำคัญ และจำเป็นมากในยุคสมัยนี้

 

เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่นำมาทดแทนแรงงาน สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุและแรงงาน ค่าแรงสูง ทำให้ลดต้นทุนได้ ซึ่งโดรนบังคับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะทำให้เพิ่มคุณภาพและการผลิตผลมะม่วง ที่เป้าหมายในการส่งออก เพราะด้วยเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งควบคุมโรคและแมลงได้ดี จะทำให้มีราคาเพิ่มขึ้น เพราะถ้าหากผิวมะม่วงไม่สวย และเป็นลาย จะทำให้ขายไม้ได้ เพราะเป็นมะม่วงตกเกรด ในที่สุด

ชาวสวนเพื่อส่งออก ฝึก "บินโดรน" ในการฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้น "มะม่วง"
ภาพ/ข่าว กรรณิการ์  สิงหะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พิษณุโลก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด