ข่าว

เรียนรู้ "ขาดทุน คือ กำไร" ตามแนว "เศรษฐกิจพอเพียง"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

น้อมนำหลักพอเพียงไปใช้ในการบริการจัดการพื้นที่เกษตร ปรับดินเคมี ให้มาใช้อินทรีย์ หลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ทำได้จริง

เมื่อไหร่ที่เราศึกษาหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง และลงมือทำ เราจะเห็นคำตอบที่แท้จริง เพราะการแค่ได้ฟัง ได้ยิน คำว่า "พอเพียง" ก็เป็นเพียงแค่คำพูดหนึ่ง "รู้" แต่ไม่เข้าใจ หนึ่งในบุคคลที่ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจในหลักการ "พอเพียง" คือ ผู้ใหญ่บ้านป้ายแดง คุณอนุสรณ์ มีบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

 

ปัจจุบัน สามารถรวมรวบคนในพื้นที่ ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เน้นการปลูกข้าวอินทรีย์ ช่วยกันผลิตข้าวสุขภาพดี ปลูกเพื่อกิน แบ่งปัน และขายสร้างอาชีพ โดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐาน อยู่ได้โดยใช้ที่ดีทำกิน ของบรรพบุรุษในการต่อยอด สร้างเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน

เรียนรู้ "ขาดทุน คือ กำไร" ตามแนว "เศรษฐกิจพอเพียง"
 

ก่อนที่ คุณอนุสรณ์ จะเข้าใจในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ด้วยวิถีกสิกรรมธรรมชาติ เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นหนุ่มไฟแรง ร้อนวิชา มุ่งมั่นเข้ากรุงเทพฯ เพื่อทำงานตามความฝันในสายอาชีพสื่อมวลชนตั้งแต่ 2553 และทุกอย่างกำลังจะไปได้ดี

 

แต่ในปี 2558 การเปลี่ยนแปลงของชีวิตกลับเริ่มขึ้น เมื่อแม่ป่วย ประกอบกับ ค่าใช้จ่ายในกรุงเทพฯ สูงขึ้น ทำให้ย้อนมองครอบครัวที่บ้านเกิด รวมถึง พ่อแม่ ทำงานที่บ้าน แม้เงินไม่มาก แต่ก็ยังสามารถส่งลูกเรียนจบได้ถึง 2 คน ประกอบกับที่ผ่านมา ประสบการณ์ด้านสื่อมวลชน เคยประสานกับปราชญ์ชาวบ้าน เคยดูงานด้านการเกษตร กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จึงได้ปรึกษากับครอบครัว ว่าจะลองกลับมาใช้ชีวิตที่บ้าน ในอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

เรียนรู้ "ขาดทุน คือ กำไร" ตามแนว "เศรษฐกิจพอเพียง"

ซึ่งความตั้งใจแรก เพื่อที่จะได้ดูแลครอบครัว ปลูกผักกินเอง แบ่งขายเพื่อสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆ แต่ความคิดในครั้งนั้น ดูจะสวนทางทั้งหมด ปลูกเห็ดก็เจอปัญหา ภัยแล้งต่อเนื่อง ระบบประปาผิวดินน้ำไม่พอ เลี้ยงปลาก็เจอน้ำท่วม เสียกับเสีย แม้ไม่ประสบความสำเร็จ กลับสร้างการเรียนรู้ จากความเจ็บปวด

เรียนรู้ "ขาดทุน คือ กำไร" ตามแนว "เศรษฐกิจพอเพียง"

 

"ทำให้เข้าใจ ขาดทุนคือกำไร" เรียนรู้จากความไม่สำเร็จ จึงได้ย้อนกลับไปศึกษาหาความรู้ แนวทางพระราชดำริในการพัฒนาการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างจริงจัง ทั้งเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักการบริการจัดการที่ดินและน้ำเกษตรในพื้นที่เล็กที่ได้ประโยชน์สูงสุด รู้จักข้อดีข้อเสีย ว่า พืชแต่ละชนิด เหมาะควรกับช่วงเวลาใด การจักการศัตรูพืช รวมถึงการรู้จักทำบัญชีวางแผนการใช้เงิน เริ่มทำปุ๋ยหมักเอง เพื่อลดต้นทุน ทำทุกอย่างที่บ้าน จนชาวบ้านระแวกใกล้เคียงผ่านมาเห็น ให้ความสนใจ และค่อยๆ มาร่วมกันเรียนรู้ด้วยกัน และขยายพื้นที่จนเป็นศูนย์การเรียนรู้ในที่สุด

เรียนรู้ "ขาดทุน คือ กำไร" ตามแนว "เศรษฐกิจพอเพียง"
 

ขณะเดียวกัน ยังได้ทำหน้าที่ประธานเครือข่าย Young Smart Farmer เขต 9 ภาคเหนือตอนล่าง กำนันในพื้นที่ให้การสนับสนุน ได้มาทำหน้าที่ สารวัตรกำนัน ทำให้การเรียนด้านเกษตรเพิ่มขอบเขตขึ้น "น้อมนำหลักพอเพียง" ไปใช้ในการบริการจัดการพื้นที่เกษตรอื่น ปรับดินเคมี ให้มาใช้อินทรีย์ จนเกิดการรวมกลุ่ม สร้างแบรนด์ข้าวชุมชน ชื่อ "สโลว์ไรซ์ " ข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ภายใต้ "วิสาหกิจชุมชนกสิกรรมธรรมชาติ" บ้านไทร

 


กระทั่งผู้ใหญ่บ้านคนเก่าหมดวาระ คุณอนุสรณ์ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้าน ให้ลงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และได้รับความไว้วางใจ เป็นผู้ใหญ่บ้านที่อายุน้อยในวัย 33 ปีสำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ทำได้จริง

เรียนรู้ "ขาดทุน คือ กำไร" ตามแนว "เศรษฐกิจพอเพียง"

ภาพ/ข่าว กิติธัณย์ พัชรกานต์พงศ์ กอง บก.ภูมิภาค คมชัดลึกออนไลน์