ข่าว

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จากศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล จ.พระนครศรีอยุธยา แนวคิดล้ำค่าจากพ่อหลวง ร.9 ที่ช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้มีค่ายิ่งกว่าทองคำ

ครั้งหนึ่งในอดีตรูปแบบการทำการเกษตรทฤษฎีเก่าในเมืองไทย คือ เน้นไปที่การกักเก็บน้ำในรูปแบบชลประทาน และปล่อยน้ำมาใช้ทำการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว แต่หากปีใดฝนตกน้อย ก็ทำให้ขาดแคลนน้ำ 

 

ในหลวง ร.9 ได้พระราชทานแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเกษตรกรรายเล็ก ที่อาจจะมีที่ดินห่างไกลจากแหล่งน้ำ ให้จัดสรรพื้นที่ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้แม้ในหน้าแล้ง 

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

และนี่คือ โคกหนองนา ของ ดร.บุณฑริก รักนุช และครอบครัว ครอบครัวเกษตรกร ในตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่น้อมนำแนวความคิดนี้มาลงมือปฏิบัติจริงปรับพื้นที่ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล โดยมีจุดเริ่มต้นจากภายในจิตใจ ที่ต้องการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งตอนนี้ก็มีความสำเร็จไปในระดับหนึ่งแล้ว สามารถที่จะปรับพื้นที่ขุดแหล่งน้ำได้ตาม สัดส่วน 30:30:30:10

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

 

30  % ใช้ขุดสระเก็บกักน้ำ โดยการขุดบ่อทำหนองและคลองไส้ไก่
30  %  ใช้ทำนาปลูกข้าว
30  %  สำหรับทำโคกหรือป่า ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ
10  %   ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา วัว และควาย เป็นต้น

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

ดร.บุณฑริก กล่าวว่า มีความดีใจและมีความตั้งใจที่จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้จริงในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการลดรายจ่าย เพิ่​มรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน ในอนาคตมีความมุ่งหวังจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยผลักดันแนวคิดนี้สู่เกษตรกรผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" 

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปีนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลักดันโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ไปได้ทั้งหมด 213 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่ไร่ 1 จำนวน 172 แปลง พื้นที่3 ไร่ จำนวน 41 แปลง เพื่อกระตุ้นให้ครัวเรือน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับรู้ถึงความสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดเป็นรูปธรรม    

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

แม้ว่าแนวคิดเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่จะถูกเผยแพร่มานานนับสิบปี แต่ก็ใช่ว่าเกษตรกรทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้ เพราะการทำเกษตรเชิงเดี่ยวนั้น ได้เงินเร็วกว่าแต่ไม่ยั่งยืน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ เกษตรกรจะต้องอาศัยเวลา ยังไม่เห็นผลทันตาแต่เมื่อทำสำเร็จ เกษตรกรจะมีกินมีใช้แบบยั่งยืน เพราะไม่ว่าโลกจะหมุนไปเช่นไร แต่ถ้าในน้ำยังมีปลา ในนายังมีข้าวเสมอ คนไทยจะไม่มีวันอดตาย นี่คือสมบัติล้ำค่าที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวความคิดไว้ให้ลูกหลานชาวไทยสืบไป  

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

จากศาสตร์พระราชา สู่ "โคกหนองนาโมเดล" จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ/ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย  ภาคกลาง

จิราพร ม่วงงาม เรียบเรียง  

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมการพัฒนาชุมชน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด