ข่าว

"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ต.ค. 64

"ราชกิจจาฯ" ได้เผยแพร่ ประกาศของสำนักพระราชวัง เกี่ยวกับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ต.ค.2564 นี้ 

 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564

 

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ดังรายการต่อไปนี้

วันพุธที่ 1 3 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

 

เวลา 17 นาฬิกา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้ว 

 

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

"ราชกิจจาฯ"เผยแพร่ หมายกำหนดการพระราชพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9

พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชด าเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด

 

สำนักพระราชวัง วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2564