ข่าว

ครม. เคาะโครงการ "สินเชื่อ EXIM Biz" วงเงิน 5 พันล้าน ต่อลมหายใจผู้ประกอบการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ครม.ไฟเขียว โครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan 5พันล้านบาท หนุนผู้ประกอบการ กู้เงิน รายละไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้กู้ยืมไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแต่วันนี้-31กรกฏาคม2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ว่า ครม.เห็นชอบโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท และอนุมัติงบประมาณ 575 ล้านบาท แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สำหรับดำเนินโครงการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 

โดยโครงการ "สินเชื่อ EXIM Biz" จะเป็นสนับสนุนการให้สินเชื่อให้ผู้ประกอบการกู้เงินรายละไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน 7 ปี

 

คิดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 คงที่ร้อยละ 2 ปีที่ 3-5 Prime Rate - ร้อยละ 2 และปีที่ 6-7 Prime Rate (ปัจจุบัน ณ 30 ก.ค 64 อัตราดอกเบี้ย Prime Rate อยู่ที่ร้อยละ 5.75) เพื่อใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรหรือลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต

รวมทั้งปรับปรุงระบบ Software ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ (S/M/L) ที่อยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S - Curve) 

 

และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอนาคต เช่น หุ่นยนต์เพื่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมดิจิทัล อตุสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น

สำหรับวงเงิน "สินเชื่อ EXIM Biz" ของโครงการ 5,000 ล้านบาทนั้น ทาง ธสน. จะระดมทุนจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และการกู้ยืมเงินในตลาดการเงิน ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันนี้ -31 กรกฎาคม 2565