ข่าว

ผบ.ตร.ขานรับ บิ๊กตู่ "เปิดประเทศ" สั่งคุมเข้มความปลอดภัย นักท่องเที่ยว

ผบ.ตร.ขานรับ บิ๊กตู่ "เปิดประเทศ" สั่งคุมเข้มความปลอดภัย นักท่องเที่ยว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขานรับ บิ๊กตู่ "เปิดประเทศ" สั่งหน่วยในสังกัด เตรียมพร้อมรับชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย โดยเฉพาะความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน

จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีแถลงการณ์ถึงประชาชน เกี่ยวกับความคืบหน้า และความสำเร็จในการฉีดวัคซันป้องกันโควิด-19 รวมถึงได้มีการสั่งการไปยัง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข ให้ร่วมพิจารณา ในกรณีประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทย "เปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว สําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางอากาศมาจากประเทศที่เป็นประเทศความเสี่ยงตํ่า

 

ซึ่งมีการกำหนด "เปิดประเทศเอาไว้ที่อย่างน้อย 10 ประเทศ เช่น อังกฤษ สิงโปร์ เยอรมนี จีน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยต้องแสดงตนว่าปลอดเชื้อโควิด-19 และมีหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งทำการตรวจก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นทาง และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยจึงสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ส่วนผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ ก็ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แต่ยังต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและมาตรการอื่นๆ ตามที่ ศบค. ได้กำหนด "เปิดประเทศ"

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังแถลงการณ์ของ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเปิดรับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย "เปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัว โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย.64 เรื่องนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล พร้อมกำชับการปฏิบัติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามภารกิจพิธีการคนเข้าเมือง และตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ ศบค. ได้กำหนด  รวมถึงภารกิจการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ "เปิดประเทศ"
 

 

โดยให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รองรับภารกิจการเปิดพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนกำลังเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ตามคำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนดของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง  พื้นที่เสี่ยงต่างๆ อย่างเคร่งครัด "เปิดประเทศ

 

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมสำหรับภารกิจพิธีการคนเข้าเมือง คัดกรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร "เปิดประเทศตามท่าอากาศยาน ด่านทางบก และด่านทางน้ำ พร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ ศบค. ได้กำหนด  รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในทุกจังหวัดที่จะทำการเปิดพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว

 

รวมถึงการออกตรวจตราพื้นที่ ให้คำแนะนำแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตาม ประกาศ ข้อกำหนด มาตราการ ของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังคงมาตรการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกตรวจสอบ สถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหารที่ลักลอบจำน่ายสุรา จุดสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  "เปิดประเทศ

 

โดยให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่คอยควบคุมกำกับการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป นอกจากนี้หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด หรือขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มายังหมายเลขสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชม. "เปิดประเทศ

 

 

logoline