ข่าว

พระอัจฉริยภาพ ร.9 “บิดาแห่งฝนหลวง” ขจัดปัญหาภัยแล้งให้ราษฎร

พระอัจฉริยภาพ ร.9 “บิดาแห่งฝนหลวง” ขจัดปัญหาภัยแล้งให้ราษฎร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระอัจฉริยภาพ ร.9 “บิดาแห่งฝนหลวง” ขจัดไขปัญหาภัยแล้งให้ราษฎรสร้างความสร้างความชุมชื่นให้กับพื้นที่ทั่วประเทศ

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการฝนหลวงสายฝนจากบนฟากฟ้า ที่ตกลงมาก็ต่อเมื่อถึงฤดูกาล พระบาทพระเจ้าอยู่หัว ร.9ได้ ทรงค้นคว้าวิจัยร่วมกับคณะ  นับตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ทรงพบว่าราษฎรเดือดร้อนพืชผลเสียหายจากทั้งฝนแล้งและน้ำท่วม ทำให้ทรงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า ”สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก  และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่า และเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้ง ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้าแต่ลอยผ่านพื้นที่แห้งแล้งไปหมดดังที่ทรงสังเกตเห็น ในขณะนั้นให้เมฆเหล่านั้นรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้งดังกล่าวได้ อันเป็นเป็นต้นกำเนิดของแนวพระราชดำริที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนเป็น “โครงการพระราชดำริฝนหลวง”

พระอัจฉริยภาพ ร.9 “บิดาแห่งฝนหลวง” ขจัดปัญหาภัยแล้งให้ราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 9 ทรงใช้เวลาอีก 14 ปี ในการวิเคราะห์วิจัย ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆ พระราชทานให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เพื่อประกอบการค้นคว้าทดลองมาโดยตลอด จนทำให้เกิดการทดลองในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก จนถึงปี พ.ศ. 2512 ทำให้เกิดเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็ว 

พระอัจฉริยภาพ ร.9 “บิดาแห่งฝนหลวง” ขจัดปัญหาภัยแล้งให้ราษฎร

จากปัญหาความแห้งแล้งของราษฎรกลายเป็นความชุ่มชื่นสำหรับพื้นที่เกษตร รวมถึงระบบนิเวศน์มาโดยตลอดไม่เฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นการสร้างความชุมชื่นให้กับพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งฝนหลวงที่เปรียบเสมือนฝนที่มาจากฟ้าที่จะยังคงหล่อเลี้ยงทุกชีวิตตลอดไป เปรียบเสมือนน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยังคงมีให้ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

 

ภาพ/ข่าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

logoline