ข่าว

กกท.เดินหน้าสาง "วาดา" แบนไทย รับข้อกำหนดบางมาตราไม่ได้มาตรฐาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าการ กกท. ยืนยันปม "วาดา" แบนไทย ซึ่งกระทบไปถึงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับนาชาติ จนไปถึงระงับไทยไม่ให้เป็นเจ้าภาพกีฬาระดับสากล แขวนตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรกีฬา ชนวนจากพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม เรื่องนี้กกท.กำลังหาทางแก้ไข

ดร.ก้องศักด ยอดมณี   ผู้ว่าการ  การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)  เปิดเผยว่า  ตามที่  องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก  (World Anti-Doping Agency: WADA)   " วาดา"  ไม่ให้การรับรองประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย 

 

มีผลให้  "วาดา"ลงโทษประเทศไทย ด้วย การห้ามเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ,การทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ทั้งระดับภูมิภาค ทวีป หรือระดับโลก ซึ่งไทยจำเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง 

 

หากประเทศไทยดำเนินการแก้ไขกฎหมายล่าช้า  จะส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ หรือเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้ อันจะทำให้กระทบต่อวงการกีฬาของประเทศ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อนานาประเทศ

 

บทลงโทษของ " วาดา" ยังครอบคลุมไปถึง  ผู้บริหารสหพันธ์กีฬาโลกทุกคนที่เป็นชาวไทย  จะถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นอย่างน้อย หรือจนกว่าการแก้ปัญหาจะเเล้วเสร็จ ถึงแม้การแก้ปัญหาแล้วเสร็จโดยเร็ว จะโดนระงับเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ผู้ว่าการ  กกท. กล่าวว่า    ประเด็นของ"วาดา" อยู่ที่การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ซึ่งยอมรับบางเรื่องมีช่องโหว่ในมุมมองของ"วาดา" ที่ไทย ต้องทบทวน 

 

ทั้งนี้  การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) อยู่ระหว่างการรับการประเมินผลการดำเนินการการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

1. Audit Programs เป็นการตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ซึ่ง กกท.ได้ดำเนินการแก้ไข และการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ"วาดา"  และยังอยู่ในระหว่างการตรวจประเมินของ"วาดา"   ซึ่งจะสิ้นสุด ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

2. Continuous Monitoring Program ซึ่ง "วาดา"  ได้ให้การรับรองกฎการต่อต้านการใช้ สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เรียบร้อยแล้ว

3. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ซึ่ง   "วาดา"   ได้ทำการตรวจสอบพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พบว่า มีข้อกำหนด ในบางมาตราที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามที่ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ฉบับ ค.ศ. 2021 กำหนดไว้

 

ทั้งนี้  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก โดยเสนอความเห็นทั้งหมดจากกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) เพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาเพื่อให้เกิดผลในภาพรวม และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสากล ต่อไป

 

กกท.เดินหน้าสาง "วาดา" แบนไทย รับข้อกำหนดบางมาตราไม่ได้มาตรฐาน กกท.เดินหน้าสาง "วาดา" แบนไทย รับข้อกำหนดบางมาตราไม่ได้มาตรฐาน

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กกท.

CREDIT PHOTO : กองประชาสัมพันธ์ กกท.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด