ข่าว

"ราชทัณฑ์" ปล่อยนักโทษทำงาน "สมุทรปราการโมเดล" สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมราชทัณฑ์" ปล่อยนักโทษเด็ดดขาดออกทำงาน ในภาคอุตสาหรรม "สมุทรปราการโมเดล" เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำงานหลังพ้นโทษ กลับคืนคนดีให้กับสังคม

11 ต.ค.2564  ที่เรือนจำกลางสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกทำงานโครงการสร้างงานสร้างอาชีพฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม "สมุทรปราการโมเดล"  พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับผู้ประกอบการ 

 

นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจ พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้โอกาสผู้กระทำความผิดได้ปรับปรุงตัวเอง ส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพถือเป็นการพัฒนา และใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เต็มศักยภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเป็นสุข และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก หนึ่งในโครงการเพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่าว คือ โครงการ สร้างงานสร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เรือนจำกลางสมุทรปราการหรือ สมุทรปราการโมเดล ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้นำร่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลไกการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษคุมความประพฤติ และติดกำไล EM โดยผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาที่พักพิง และรับเป็นผู้อุปการะดูแลตลอดการทำงาน มีค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 


 

"ราชทัณฑ์" ปล่อยนักโทษทำงาน "สมุทรปราการโมเดล" สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

นายอายุตม์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.2564 ได้รับผู้ร่วมโครงการไปทำงานแล้ว 114 คน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์เดียวกันของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ด้วยการเป็นสังคมแห่งการให้โอกาส ให้อาชีพแก่ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ MOU กับผู้ประกอบการขึ้น และกรมราชทัณฑ์ยังได้ผสานความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ และผู้ประกอบการ ร่วมกันจัดพิธีปล่อยตัวผู้พ้นโทษออกไปทำงาน โดยติดกำไล EM 41 คน จาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด (RBS)และบริษัท ไต้ทงแมชินเนอรี่ จำกัด รวมผู้เข้าร่วมโครงการนี้แล้ว ทั้งสิ้น 145 คน  "ราชทัณฑ์" ปล่อยนักโทษทำงาน "สมุทรปราการโมเดล" สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เรามีการประสานงานใกล้ชิด มีกำไลติดตามตัวคุมประพฤติ มีการกำหนดขอบเขต หากฝ่าฝืนจะมีการแจ้งไปยังศูนย์และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่  นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยดูแลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาเรามีผู้สวมกำไลไปแล้ว 74,000 กว่าราย ซึ่งไม่มีปัญหาอะไร ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านสบายใจได้ 

"ราชทัณฑ์" ปล่อยนักโทษทำงาน "สมุทรปราการโมเดล" สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคม ภารกิจด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดนับเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างสังคมให้สงบสุขและปลอดภัย โดยกรมราชทัณฑ์ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนา แก้ไข และให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดในการกลับตนเป็นพลเมืองที่ดี ให้มีการศึกษา อบรมศีลธรรมคุณธรรม การฝึกอาชีพที่หลากหลายทั้งเกษตร ปศุสัตว์ การบริการท่องเที่ยวตามความถนัดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผลักดันให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ตนมีแนวคิดให้ศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อสร้างพื้นที่และเปิดโอกาสให้กับผู้เคยพลั้งพลาดได้มีชีวิตและอนาคตใหม่ที่ดีเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นขุมกำลังแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และช่วยลดความแออัดในเรือนจำได้อีกทางหนึ่งด้วย  "ราชทัณฑ์" ปล่อยนักโทษทำงาน "สมุทรปราการโมเดล" สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในขณะที่รอการสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ตนได้มอบกรมราชทัณฑ์ทดลองนำนักโทษความประพฤติดี ออกไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมคู่ขนานกันไป เพื่อนำร่องและสร้างความเชื่อมั่น โดยคนที่ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นดีไม่ใช่กลุ่มคดีร้ายแรงที่ต้องเฝ้าระวัง การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในวันนี้ ถือว่าเป็นโอกาสให้ผู้พ้นโทษได้ทำงานและยกระดับความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะไปสู่การเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ "ราชทัณฑ์" ปล่อยนักโทษทำงาน "สมุทรปราการโมเดล" สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

ในส่วนของ พิธีปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกทำงานโครงการสร้างงานสร้างอาชีพฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม (พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ) สมุทรปราการโมเดล   ทางกลุ่มญาติผู้พักโทษ ได้กล่าวขอบคุณนายสมศักดิ์ที่ได้ให้โอกาสและดูแลญาติของตนให้ดีที่สุด ส่วนทางกลุ่มผู้พักโทษ กล่าวขอบคุณที่ให้โอกาส พร้อมสัญญาว่าจะเป็นคนดี ตั้งใจทำงาน ไม่กลับมาทำผิดอีก

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด