ข่าว

เยี่ยมชม งาน "มหิดลวิชาการ" เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ม.มหิดล จัดงาน “มหิดลวิชาการ” เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 “We Mahidol, We Tomorrow มหิดล...เราสร้างอนาคต” เยี่ยมชม 6 วิทยาเขต 26 คณะ/สถาบัน จำลองใกล้เคียงแบบ Onsite จากทุกพื้นที่ และร่วมค้นหาตัวเอง เพื่อเส้นทางสู่อาชีพที่เหมาะสมในอนาคต

ด้วยเทคโนโลยีแห่งไซเบอร์สามารถย่อโลกได้เพียงปลายนิ้ว และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลให้ได้เลือกสรร แม้แต่อนาคตทางการศึกษาในปัจจุบันสามารถสร้างได้ เพียงเริ่มต้นจากการเปิดประตูสู่การค้นพบตัวเองผ่านโลกไซเบอร์กับงาน “มหิดลวิชาการ” เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัด Online 100% ตลอดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 นี้

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล (Open House) ประจำปีการศึกษา 2564 ต้องปรับสู่โลกไซเบอร์ ในรูปแบบ Online 100% 

แต่ยังคงบรรยากาศชวนติดตามเหมือนได้เข้าเยี่ยมชมจริงแบบ Onsite จากทุกพื้นที่/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้แก่ ศาลายา พญาไท บางกอกน้อย กาญจนบุรี นครสวรรค์ และอำนาจเจริญ รวม 26 คณะ/สถาบัน พร้อมยินดีต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล

 

เยี่ยมชม งาน "มหิดลวิชาการ" เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564

 

โดยในปีนี้เปิดให้เยี่ยมชมอย่างจุใจตลอดเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 ภายใต้แนวคิดหลัก “We Mahidol, We Tomorrow มหิดล...เราสร้างอนาคต” โดยมีกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Open Day และ Open House

กิจกรรมส่วนแรก Open Day ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดเดือนตุลาคม 2564 นี้ สามารถรับชมได้ในรูปแบบ Live Streaming เพื่อรู้จักกับคณะและหลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดยมีรายละเอียดครอบคลุมทั้งในเรื่องเกณฑ์การรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา รวม ทั้งอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถเลือกเข้าชมแบบ Live แยกเฉพาะหลักสูตร หรืออาจรวมกลุ่มตามคณะ หรือเนื้อหาหลักสูตรที่คล้ายกัน

 

กิจกรรมส่วนที่สอง Open House จะจัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ การแนะนำปฏิทินการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวม แนะนำจำนวนรับและเกณฑ์การสมัครรอบ 1-3 การเตรียม Portfolio ตลอดจนแนะนำการเตรียมตัวสอบ และร่วมสนุกกับกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ในรูปแบบ Infographic และ Live Streaming

 

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังสามารถร่วมกิจกรรม Mahidol Museum และ Mahidol Tour จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2564 และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม MU Festival และดนตรีในสวน ซึ่งจะจัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทาง Facebook Live โดยดนตรีในสวนจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น.

 

สำหรับกิจกรรม Open Day แนะนำอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา สามารถเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ Mahidol Careers Service : http://careers.mahidol.ac.th

 

ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้

 

ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้จาก VDO Clip สัมภาษณ์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และศิษย์ปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อการค้นพบตัวเองถึงความสนใจและความถนัดในการประกอบอาชีพ รวมทั้งจะได้มีเตรียมพร้อมเพื่อการ Upskill - Reskill ฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในแต่ละวิชาชีพ ตลอดจนเคล็ดลับสมัครอย่างไรให้ได้งาน ฯลฯ

 

การค้นพบตัวเองเพื่อให้ทราบถึงความสนใจและความถนัดในการเรียนและการประกอบอาชีพนั้น สามารถค้นหาคำตอบได้จากแบบทดสอบในเว็บไซต์ Mahidol Careers Service : http://careers.mahidol.ac.thโดยระบบจะประมวลผลจากคำตอบ แล้วสรุปออกมาเป็น 3 อันดับอาชีพในฝันของผู้ทำแบบทดสอบเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในเริ่มต้นสู่เส้นทางการเรียน และอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลต่อไป

 

โดยผู้ที่สนใจทำแบบทดสอบนี้ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Open House ของมหาวิทยาลัยมหิดลก่อน ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

“มหาวิทยาลัยมหิดลพยายามจำลองสถานการณ์จริงในรูปแบบ Online ให้ใกล้เคียงรูปแบบ Onsite มากที่สุด ด้วยความเป็น ”We Mahidol“ เราจะสร้างอนาคตของ ”We Tomorrow“ ไปด้วยกัน” ผศ.เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย กล่าวทิ้งท้าย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด