ข่าว

อธิบดีเบญจพร ร่วมคณะ รมว.เกษตรฯ ติดตามการ "บริหารจัดการน้ำ"อุบลฯ

อธิบดีเบญจพร ร่วมคณะ รมว.เกษตรฯ ติดตามการ "บริหารจัดการน้ำ"อุบลฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เบญจพร ชาครานนท์ ร่วมคณะ รมว.เกษตรฯ ติดตามการ "บริหารจัดการน้ำ" อบต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามการ "บริหารจัดการน้ำ" และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์พร้อมรับฟังการรายงานสรุป"สถานการณ์น้ำ"และความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สถต.ค้อทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

 

อธิบดีเบญจพร ร่วมคณะ รมว.เกษตรฯ ติดตามการ "บริหารจัดการน้ำ"อุบลฯ

 

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสรุปผลดำเนินงานการขับเคลื่อนทางเกษตรกรรม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยนายพันมหาทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี และตัวอย่างความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบส่งท่อ ความยาว 2,313 ม. ของนายเดชา เชื้ออุ่น หมอดินอาสาในพื้นที่ ซึ่งผลที่ได้รับทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 

อธิบดีเบญจพร ร่วมคณะ รมว.เกษตรฯ ติดตามการ "บริหารจัดการน้ำ"อุบลฯ

 

รวมทั้งกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประธาน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมหมอดินอาสา กิจกรรมบัตรดินดี กิจกรรมศูนย์ ศพก. กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองสาธารณะ และแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพื่อบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 น้ำหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ถั่วพร้า ปอเทือง เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร

 

อธิบดีเบญจพร ร่วมคณะ รมว.เกษตรฯ ติดตามการ "บริหารจัดการน้ำ"อุบลฯ

logoline