ข่าว

รมว.เกษตรฯ สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าติดตาม "สถานการณ์น้ำ" ตลอด 24 ชม.

รมว.เกษตรฯ สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าติดตาม "สถานการณ์น้ำ" ตลอด 24 ชม.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่ติดตาม "สถานการณ์น้ำ" ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

 

วันที่ 10 ต.ค.64  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกันนี้คณะได้รับฟังการรายงานสรุป "สถานการณ์น้ำ" ณ บริเวณเขื่อนธาตุน้อย การบริหารจัดการน้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์ ต.ค้อทอง อ.เขื่อนใน จ.อุบลราชธานี 

 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตาม "สถานการณ์น้ำ" ณ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (เขื่อนธาตุน้อย) จ.อุบลราชธานี ว่าจากการรับฟังการรายงาน "สถานการณ์น้ำ"จากกรมชลประทาน และแนวโน้ม "สถานการณ์น้ำ" คาดว่ามวลน้ำจากทางตอนบน ซึ่งยอดน้ำอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม จะเดินทางมาถึงเขื่อนยโสธร-พนมไพรในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ ซึ่งพนังกั้นแม่น้ำชีของเขื่อนยโสธร-พนมไพร สามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,700 ลบ.ม./วินาที และระดับน้ำปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าคันพนัง 2.00 ม. จึงสามารถรองรับน้ำปริมาณดังกล่าวได้ แต่จะมีผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมซ้ำซาก และมวลน้ำจะเดินทางมาถึงเขื่อนธาตุน้อยในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ได้สั่ง

 

 

การกรมชลประทานให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการน้ำตามแผนที่วางไว้ พร้อมเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือให้พร้อมสำหรับเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

 

 

 

 

รมว.เกษตรฯ สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าติดตาม "สถานการณ์น้ำ" ตลอด 24 ชม.

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งในหลายแห่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งรัดงบประมาณในเรื่องจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบของกรมบัญชีกลางให้แล้วเสร็จใน 60 วัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติจาก"สถานการณ์น้ำ"เอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมซึ่งส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

 

รมว.เกษตรฯ สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าติดตาม "สถานการณ์น้ำ" ตลอด 24 ชม.

 

นอกจากนี้จะเร่งรัดงบประมาณตามแผนการขอสร้างสถานีสูบน้ำ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมชลประทานมีความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำ และยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด  24 ชั่วโมง จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรลดความวิตกกังวล ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

 

รมว.เกษตรฯ สั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าติดตาม "สถานการณ์น้ำ" ตลอด 24 ชม.

 

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกร อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และได้มอบถุงยังชีพและอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้ 

 

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.   ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ส.ป.ก.อุบลราชธานี มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินครอบคลุม 24 อำเภอ เนื้อที่รวม 2,414,764 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินแล้ว 1,674,174 ไร่ คงเหลือพื้นที่กำลังดำเนินการจัดที่ดิน1,833,799 ไร่สำหรับพื้นที่ อ.เขื่องในจ.อุบลราชธานี มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 1,116 ราย เนื้อที่ 5,910 ไร่ การก่อสร้างสถานีสูบน้ำดังกล่าวนอกจากจะช่วยในการระบายน้ำในฤดูฝนแล้ว ยังสามารถช่วยให้มีปริมาณน้ำเพื่อใช้ ในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอตลอดปี 
 

logoline