ข่าว

อู้ฟู่ ทรัพย์สิน 101 ล้าน "จตุพร บุรุษพัฒน์" ปลัด ทส. พระเครื่องกว่า 400 องค์

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "จตุพร บุรุษพัฒน์" รวย 101 ล้าน เงินฝากกว่า 25 ล้าน ที่ดิน บ้าน ห้องชุด สะสมพระเครื่องกว่า 400 องค์ สิทธิและสัมปทาน รถยนต์ 4 คัน นาฬิกา กระเป๋าหรู ปืน 3 กระบอก

 

 

เมื่อ 8 ตุลาคม 2564 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรายของ"นายจตุพร บุรุษพัฒน์"กรณียื่นทุก 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ประธานคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 

 

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ,คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน,คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

 

"นายจตุพร" และนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 101,445,704 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ "นายจตุพร" 58,801,631 บาท เป็นทรัพย์สินของนางจันทิรา 42,644,073 บาท และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 591,960 บาทซึ่งเป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ

 

 

สำหรับทรัพย์สิน"นายจตุพร"และนางจันทิรา ประกอบด้วย เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 25,088,597บาท เงินลงทุน 8.71 ล้านบาท ที่ดิน 11,305,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 25,100,000 บาท ยานพาหนะ 6,807,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,361,205 บาท ทรัพย์สินอื่น  20,565,000 บาท

 

 

สำหรับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ "นายจตุพร"แจ้ง จำนวน 5 หลัง อาทิ บ้านที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บ้านที่แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กทม. บ้านที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ห้องชุดที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.และห้องชุดที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ยานพาหนะประกอบด้วยรถยนต์จำนวน 4 คัน

 

 


 

 

 

ส่วนรายการทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจประกอบด้วย พระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 หน้าตัก 20 นิ้ว พระรอด พระขุนแผนพระพุทธรูปบูชา พระเครื่องทองคำ และเหรียญทองคำต่างๆทองรูปพรรณ แหวน แหวนเพชร รวม 15 วง ต่างหูเพชร

 

 

 ปืน 3 กระบอก ได้แก่ ออโตเมติกขนาด 9 มม. , รีวอลเวอร์ .38 , ลูกกรด ขนาด .22 แหวนบุษราคัมล้อมเพชร  เครื่องประดับอื่นๆ ทั้งนี้พระเครื่องทองคำ พระเครื่อง เหรียญทองคำและเหรียญต่างๆ รวม 413 องค์ ปากกา 13 ด้าม นาฬิกายี่ห้อหรูทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีรวม 37 เรือน กระเป๋า
ยี่ห้อหรู 10 ใบ 

 

 

นอกจากนี้ยังมีรายการนาฬิกาและเครื่องประดับอื่น ๆ ของคู่สมรสอีกที่ไม่ได้แสดงจำนวนแต่ระบุมูลค่า 300,000 บาท

ข่าวที่น่าสนใจ