ข่าว

"กลุ่มแปลงใหญ่" บ้านโนนพะยอม ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้ในชุมชน

"กลุ่มแปลงใหญ่" บ้านโนนพะยอม  ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้ในชุมชน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กลุ่มแปลงใหญ่" บ้านโนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น รวมกลุ่มผลิตข้าวได้คุณภาพ ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้ในชุมชน

 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นส่งเสริม "กลุ่มแปลงใหญ่" ทั่วไป(ข้าว) หมู่4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความเข้าใจด้านผลิตข้าว มอบองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อต่อยอดให้กลุ่มมีรายได้ที่มั่นคง

 


นางสาว สุธาสินี สุรวาทกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เปิดเผยว่า สำหรับ"กลุ่มแปลงใหญ่"ทั่วไปข้าวหมู่ 4 กรมการข้าวเข้ามาดูแลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ซึ่งเข้ามาให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 

การผลิตเมล็ดข้าวคุณภาพ การจัดทำเวทีชุมชน โดยหลัก ๆ แล้วความรู้ที่ให้เป็นความรู้ด้านข้าว ด้านโรคข้าวต่าง ๆ และส่งเสริมการแปรรูป

 

 

 

"กลุ่มแปลงใหญ่" บ้านโนนพะยอม  ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้ในชุมชน

 

 

เพื่อให้เกษตรกรสามารถต่อยอดจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น กลุ่มนี้ถือว่ามีความเข้มแข็งอยู่แล้วเนื่องจากประธานกลุ่มเป็นผู้นำชุมชน ก็คือเป็นกำนัน สามารถพาลูกทีมไปได้ไกลมาก ทุกครั้งที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นหรือหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาส่งเสริมกลุ่มจะเปิดรับความรู้และพร้อมจะลงมือทำอยู่เสมอ

 

 

"กลุ่มแปลงใหญ่" บ้านโนนพะยอม  ต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างรายได้ในชุมชน

 

 

กลุ่มนี้มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี มีการผลิตข้าวในรูปแบบไข่แดง ซึ่งคือผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มและไข่ขาว คือผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ทำให้เกิดการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสู่ชุมชน และผู้ผลิตข้าวคุณภาพยังสามารถต่อยอดการผลิต และแปรรูปจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้อง ข้าวฮางงอก เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย

 

 

สำหรับกลุ่มนี้ได้รับรองมาตรฐานGAP ข้าว แต่ยังไม่ถึงขั้นอินทรีย์ ในส่วนของ GAP กรมการข้าวก็จะเข้ามาดูแลทางด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามระบบ GAP seed โดยต้องปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด มีการตัดพันธุ์ปนทุกขั้นตอน มีกระบวนการทำความสะอาดเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือแม้แต่ข้าวคุณภาพดี ซึ่งกรมการข้าวจะเข้ามาควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
 

 

 

 

 

 

 

นางบุญเต็ม สุดใจ เปิดเผยว่า แต่ก่อนมีอาชีพทำนา เป็นเกษตรกรทำนามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย ไม่เคยรวมกลุ่มกันมาก่อน แต่พอทำเกี่ยวกับเกษตรมาเรื่อย ๆ ก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาแนะนำว่าการทำนาเชิงเดี่ยวจะได้ผลผลิตหรือราคาข้าวน้อยกว่าการรวมกลุ่ม ทั้งเรื่องการต่อรองหรือเรื่องการของบประมาณต่างๆจากภาครัฐได้ ในปีพ.ศ.2559 ก็เลยเข้ามารวมกลุ่มในนามของ"กลุ่มนาแปลงใหญ่"

 

 

ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 74 รายพื้นที่ 795 ไร่ เข้ามาร่วมเป็น"กลุ่มนาแปลงใหญ่"โดยมีแปลงผลิตแบบไข่แดงไข่ขาวด้วย ก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและสำนักงานเกษตรอำเภอ ที่เข้ามาดูแลเรื่องข้าว พอเข้าร่วมโครงการกับกรมการข้าว เป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่ ส่งผลให้มีการจัดการกลุ่มดีขึ้น มีการวางระบบในการทำบัญชีครัวเรือน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำจนประสบความสำเร็จ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้ และมีการต่อยอดแปรรูปผลผลิตข้าวเป็นข้าวฮาง งอก ข้าวกล้อง จำหน่ายอีกด้วย

 

 

จนถึงปัจจุบันนี้ปีพ.ศ. 2564 ถือว่าดีขึ้นมาก แต่ก่อนขายข้าวเปลือกได้กิโลกรัมละ 14-15 บาท แต่ตอนนี้พอมาเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มผลผลิตข้าวแปรรูปข้าวมาเป็นข้าวฮางงอกไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข6 จากกิโลกรัมละ 15 บาท จะขายได้ในราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท จากที่ทำมาทั้งหมดถือว่าดีขึ้นมาก เวลามีปัญหาอะไรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นก็จะเข้ามาดูแลให้ความรู้และแก้ไขปัญหาจนเกิดผลสำเร็จได้อีกด้วย

 

 

ข้าวฮาง เป็นข้าวสารแปรรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธี ซึงเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยอีสานมาตั้งแต่เดิมโดยการนำเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ำไว้ เพื่อกระตุ้นให้สารอาหารต่าง ๆ จากเปลือกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดข้าวแล้วจึงนำมานึ่ง เพื่อจัดเก็บสารอาหารให้คงไว้ แล้วนำข้าวเปลือกไปตากให้แห้ง และนำไปสีโดยเครื่องสีข้าวกะเทาะเปลือก

 

 

ทั้งนี้การนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกของข้าว จะทำให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมา คือ สาร GABA (กาบาร์) ที่มีส่วนในเรื่องความจำ และเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ข้าวฮางงอกถือเป็นข้าวเพื่อสุขภาพ หากสนใจอยากลองชิมข้าวที่กินแล้วอร่อย สุขภาพดี สนใจติดต่อได้ที่ Facebook ไร่กำนันบุญเต็ม หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 0990245515
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด