ข่าว

NIA เตรียมก้าวสู่เมืองแห่ง "นวัตกรรม" เชื่อมไทยสู่เวทีโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

NIA แถลงความสำเร็จงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 เมื่อโลกเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ "นวัตกรรม" จะทำให้ทุกอย่างเชื่อมถึงกัน พร้อมประกาศเตรียมก้าวสู่เมืองแห่งนวัตกรรมเชื่อมไทยสู่เวทีโลกอีกครั้งด้วยนวัตกรรม

 

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน "นวัตกรรม"แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยความสำเร็จของงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2021 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021)

 

 

ภายใต้แนวคิด“DEEP TECH RISING…The Next Frontier of Innovation”ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-18 กันยายน ที่ผ่านมาว่า

 

 

เป็นเวทีที่ได้สร้างปรากฏการณ์การรวมพลังของเหล่าสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup)ชั้นนำมากที่สุดของประเทศไทย ได้โชว์ศักยภาพผลงานด้าน"นวัตกรรม"เทคโนโลยีเชิงลึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าและบริการให้กับภาคอุตสาหกรรมและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ก้าวขึ้นเทียบเท่าระดับสากล 

 

 

เมื่อโลกก้าวสู่วิถีใหม่STARTUPx INNOVATION THAILAND EXPO 2021 ได้พัฒนาและปรับรูปแบบจากงานอีเว้นท์กายภาพด้านสตาร์ทอัพและ"นวัตกรรม"ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาสู่โลกออนไลน์

 

 

เป็นงานในรูปแบบอีเว้นท์"นวัตกรรม"เสมือนจริง หรือ Virtual Innovation Event ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ฝีมือสตาร์ทอัพไทย เป็นการพลิกโฉมปรากฏการณ์ใหม่ของธุรกิจไมซ์ (MICE)ที่ก้าวข้ามทุกรูปแบบของงานออนไลน์ที่เคยจัดมา ด้วยการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (Immersive) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้บนแพลตฟอร์ม เนรมิตโลก"นวัตกรรม"เสมือนจริง

 

 

สร้างการเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เข้าชมงานและผู้จัดงาน เหมือนเดินชมงานในสถานที่จริง สร้างช่องทางเข้าถึงเปิดประสบการณ์ชมงานแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ผ่านกราฟิกแทนตัวบุคคล หรือที่เรียกว่า Avatar 
 

 

ตลอด 4 วันของการจัดงาน ได้รับกระแสการตอบรับการจัดงานจากทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 69,700 คน 

 

 

NIA เตรียมก้าวสู่เมืองแห่ง "นวัตกรรม" เชื่อมไทยสู่เวทีโลก

 

 

และเกิดการมีส่วนร่วม(Engagement)มากกว่า 181,000 ครั้ง โดยเป็นผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างประเทศมากถึง 14,720 คน มี 4 ประเทศที่เข้าชมงานสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และจีน รวมทั้งมีสถิติการรับชมงานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ NIA และ Startup Thailand ที่มากถึง 5 ล้านคน 
 

 

อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด DeepTech Rising ของงานในปีนี้ คือ การเข้าชมงานและมีส่วนร่วมกับงานจากคนไทย มากถึง 55,000 คน 

 

 

ทั้งที่เป็นเนื้อหาใหม่และยากที่จะเข้าใจซึ่งการประมวลผลของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) แสดงว่า ความสนใจของคนไทยพุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) มากขึ้น โดยเฉพาะด้านเกษตร (AgTech) อาหาร (FoodTech)  และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสําหรับบุคคล (AI Robotic Immersive IoT: ARI-Tech)

 

 

ทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกของไทย ได้รับการบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 80 คนจากภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและสตาร์ทอัพ ที่มาพร้อมการนำเสนอผลงานและ"นวัตกรรม"เชิงลึกฝีมือคนไทยพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกของไทยว่าจะเดินหน้าไปต่ออย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า

 

 

 

1) ส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ"นวัตกรรม"  2) ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านเทคโนโลยีเชิงลึก และนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 3) พัฒนาคนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ สร้างสิ่งประดิษฐ์และ"นวัตกรรม" 

 

 

โดยโอกาสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .....  ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และเมื่อมีการประกาศใช้จะเกิดกลไกสร้างความสมดุลและสิทธิของเจ้าของผลงาน ช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักวิจัยไทยมากขึ้น

 

 

สำหรับด้านการลงทุนในช่วงวิกฤติที่ผ่านมาเกิดการชะลอตัวการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพจาก VC, CVC  ดังนั้นตลอดปี 2564 NIA จึงได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุนเพื่อสร้างกลุ่มของนักลงทุนรุ่นใหม่ (Angel Investor) ที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยมีความพร้อมของเงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ถือเป็นการเริ่มต้นการระดมทุนจากนักลงทุนรุ่นใหม่ของไทยทั่วประเทศ 

 

 

จากผลตอบรับและการมีส่วนร่วมของงานในปีนี้ ที่มีผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศมากถึง 14,720 คน  โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีมากถึง 13,000 คน ทำให้งาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 ก้าวเข้าสู่การเป็นงานในระดับนานาชาติ ถือเป็น Regional Virtual Innovation Event ในระดับภูมิภาคเอเชีย  

 

 

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อวันนี้โลกเปลี่ยนเข้าสู่วิถีใหม่เป็นก้าวต่อไปของโลกออนไลน์ การกลับไปในวิถีเดิม คงจะเป็นไปได้ยาก ความคุ้นเคยของผู้คนได้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่คุ้นชินกับการเข้าถึงโลกออนไลน์ "นวัตกรรม" จะมาช่วยสร้างสรรค์และเชื่อมการเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นมากขึ้น อย่างไร้พรมแดน

 

 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดประเทศเพื่อกลับไปสู่การเชื่อมโยงทางสังคม ธุรกิจ และการค้าอีกครั้ง ดังนั้น ทิศทางต่อไปในอนาคตของงาน SITE จึงต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแรงดึงดูดและโอกาสการเข้าถึงของผู้คนในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อรองรับการเปิดโลกนวัตกรรมของไทยสู่สากลอีกครั้ง "นวัตกรรม” จะทำให้ทุกอย่างเชื่อมถึงกัน  งาน Startup x Innovation Thailand 2022  จึงขอประกาศความพร้อมของการเป็น GLOBAL INNOVATION CITY, Reconnecting to the World
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด