ข่าว

เฉลิมชัย ย้ำเร่งช่วยเกษตรกรผู้ประสบ"อุทกภัย" ลง อุบลฯ-อำนาจเจริญ พรุ่งนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.เกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ย้ำเร่งช่วยเกษตรกรผู้ประสบ "อุทกภัย" พร้อมลงพื้นที่อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ พรุ่งนี้

 

 

วันที่ 7 ต.ค.64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับมีพายุพัดเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งลงสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ได้รับการเยียวยาทันท่วงที

 

 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท 

 

 

โดยในวันพรุ่งนี้( 8 ต.ค.64 ) นายเฉลิมชัยและคณะ จะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รับฟังปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจาก "อุทกภัย" และหาแนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

 

เฉลิมชัย  ย้ำเร่งช่วยเกษตรกรผู้ประสบ"อุทกภัย" ลง อุบลฯ-อำนาจเจริญ พรุ่งนี้

 

 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการสำรวจ ข้อมูล ณ 6 ตุลาคม 2564  มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจาก"อุทกภัย"แล้ว จำนวน 5,192,164 ไร่ ใน 43 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร

 

 

ชัยนาท ลพบุรี ปทุมธาน พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เลย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว

 

 

โดยแบ่งเป็น ข้าว จำนวน 3,406,999 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 1,752,089 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ จำนวน 33,076 ไร่

 

 

เฉลิมชัย  ย้ำเร่งช่วยเกษตรกรผู้ประสบ"อุทกภัย" ลง อุบลฯ-อำนาจเจริญ พรุ่งนี้

 

 

เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 411,508 ราย และขณะนี้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินรวมแล้ว 13 จว. ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

เฉลิมชัย  ย้ำเร่งช่วยเกษตรกรผู้ประสบ"อุทกภัย" ลง อุบลฯ-อำนาจเจริญ พรุ่งนี้

 

 

เฉลิมชัย  ย้ำเร่งช่วยเกษตรกรผู้ประสบ"อุทกภัย" ลง อุบลฯ-อำนาจเจริญ พรุ่งนี้

 

 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 อย่างโดยเร็ว 

 

 

เฉลิมชัย  ย้ำเร่งช่วยเกษตรกรผู้ประสบ"อุทกภัย" ลง อุบลฯ-อำนาจเจริญ พรุ่งนี้

 

 

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติม สำหรับการดำเนินการเยียวยาในเบื้องต้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ จากโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์ดีแล้วจำนวน 30,000 ซอง

 

 

รวมทั้งการดูแลรักษาและการจัดการความชื้นในฤดูฝน การจัดการพื้นที่และการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก การฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยได้เตรียมหัวเชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรภายหลังน้ำลดไว้รองรับแล้ว
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด