ข่าว

"กรมคุ้มครองสิทธิฯ" ส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ตั้งโต๊ะช่วย "ชาวแฟลตดินแดง"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมคุ้มครองสิทธิฯ” ช่วยเหลือ "ชาวแฟลตดินแดง" ส่งเจ้าหน้าที่เชิงรุก ตั้งโต๊ะรับฟังปัญหาความเดือดร้อน พร้อมสำรวจความเสียหาย มุ่งให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามนโยบาย รมว.ยธ.

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564) เวลา​ 16.00​น.​ ณ แฟลต 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
       ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ​ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ​ ดร.ธปภัค​ บูรณะสิงห์​ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท​ นายณัฐพล​ ด่านจิตร์ตรง​ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ​ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากฎหมาย/รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีประชาชนชาวแฟลตดินแดงได้รับความเสียหายจากเหตุชุมนุม โดยมี ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมสังเกตการณ์

นายเรืองศักดิ์ฯ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ได้เข้าร่วมเวทีสาธารณะ “สันติภาพที่ดินแดง” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เพื่อรับฟังเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมและการสลายการชุมนุม รวมทั้งสำรวจข้อเท็จจริงและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหาทางออกจากโครงสร้างความเหลื่อมล้ำที่นำไปสู่ความรุนแรง และสร้างสมดุลการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ชุมนุมและผู้แทนชุมชนได้เสนอให้มีการเยียวยาความเสียหายและการเสียโอกาสให้แก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณการเคหะดินแดง หรือ "แฟลตดินแดง" จึงเป็นที่มาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการลงพื้นที่มารับเรื่องร้องทุกข์ในวันนี้

   ดร.โฆสิตฯ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มีความห่วงใยประชาชนทุกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ตามนโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก็พร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ (ส่วนกลาง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ (ส่วนภูมิภาค) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด