ข่าว

ประกาศเตือน เฝ้าระวัง "แม่น้ำมูล" ล้นตลิ่ง ท่วม 4 จังหวัดภาคอีสาน 16-20 ต.ค.

ประกาศเตือน เฝ้าระวัง "แม่น้ำมูล" ล้นตลิ่ง ท่วม 4 จังหวัดภาคอีสาน 16-20 ต.ค.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเตือน เฝ้าระวัง "แม่น้ำมูล" ล้นตลิ่ง ท่วม 4 จังหวัดภาคอีสาน 16-20 ต.ค.-แม่น้ำสายหลักมีแนวโน้มสูงขึ้น

กองอำนวยการนำแห่งชาติ (กอนช.) สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 7 ต.ค.2564 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยกเว้นภาคเหนือมีแนวโน้มลดลง ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 55,957 ล้าน ลบ.ม. (68%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 49,268 ล้าน ลบ.ม. (69%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 16 แห่ง (บึงบอระเพ็ด อ่างฯ แม่มอก อ่างฯ แควน้อยบำรุงแดน อ่างฯป่าสักชลสิทธิ์ อ่างฯ ทับเสลา อางฯ กระเสียว อ่างฯ จุฬาภรณ์ อ่างฯ อุบลรัตน์ อ่างฯลำตะคอง อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูลบน อ่างฯ ลำนางรอง อ่างฯ ขุนด่านปราการชล อ่างฯ นฤบดินทรจินดา และอ่างฯ หนองปลาไหล)

 

ประกาศเตือน เฝ้าระวัง "แม่น้ำมูล" ล้นตลิ่ง ท่วม 4 จังหวัดภาคอีสาน 16-20 ต.ค.

 

ทั้งนี้ กอนช. ประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำมูล โดยประเมินมวลน้ำหลากสูงสุดจากลำตะคอง ลำจักราช จ.นครราชสีมา และลำน้ำสาขาลุ่มน้ำมูลตอนบน คาดการณ์มวลน้ำสูงสุดจะไหลผ่าน จ.อุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 8 - 11 ต.ค.2564 ส่งผลให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 0.5-1.00 ม.โดยมีพื้นที่เสี่ยงระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำมูล จ.บุรีรัมย์ อ.สตึก จ.สุรินทร์ อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี จ.ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย อ.สุวรรณภูมิ จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อ.บึงบูรพ์ อ.ยางชุมน้อย อ.ราษีไศล อ.ศิลาลาด อ.อุทุมพรพิสัย และ อ.กันทรารมย์ รวมทั้งมวลน้ำหลากจากแม่น้ำชี จะไหลมารวมกับแม่น้ำมูล คาดการณ์มวลน้ำสูงสุดจะไหลผ่าน จ.อุบลราชธานี ในช่วงวันที่ 16 - 20 ต.ค.2564

 

ประกาศเตือน เฝ้าระวัง "แม่น้ำมูล" ล้นตลิ่ง ท่วม 4 จังหวัดภาคอีสาน 16-20 ต.ค.

 

กอนช.ประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ โดยระบายน้ำในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเขื่อนอุบลรัตน์จะระบายน้ำ ด้วยอัตรา 20 ล้าน ลบ.ม./วันกรมชลประทานจะปรับลดการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลงเหลือ 800 ลบ.ม./วินาที และจะทยอยปรับลดลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์กรมชลประทาน เปิดประตูระบายน้ำให้เต็มศักยภาพ เพื่อให้ไม่เป็นการหน่วงน้ำ และสามารถระบายน้ำได้ พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำที่ไม่สามารถเก็บกักได้ลงแม่น้ำโขง ในที่ประชุมได้มีการเสนอกรอบแนวทาง การวางแผนนำน้ำหลากในทุ่งรับน้ำต่าง ๆ รวมถึงมวลน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำในปัจจุบันมาบริหารจัดการสำหรับฤดูแล้งหน้า ซึ่งสามารถเก็บสำรองไว้ เพื่อทำการเกษตรนาปรัง หรือพืชใช้น้ำน้อย  ก่อนเสนอเป็นมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2564/65

 

ประกาศเตือน เฝ้าระวัง "แม่น้ำมูล" ล้นตลิ่ง ท่วม 4 จังหวัดภาคอีสาน 16-20 ต.ค.

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุ ที่อาจจะเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งคาดว่า ตุลาคมนี้มีโอกาสฝนตกเพิ่มขึ้น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด