ข่าว

อัยการสูงสุด พร้อมปฏิบัติหน้าที่ 11 ต.ค.นี้ หลังฟังความคิดเห็นคนในองค์กร

อัยการสูงสุด พร้อมปฏิบัติหน้าที่ 11 ต.ค.นี้ หลังฟังความคิดเห็นคนในองค์กร
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองโฆษก อสส.เผย อัยการสูงสุด เตรียมเเถลงนโยบายไปยังอัยการทั่วประเทศ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ 11 ต.ค.นี้ หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นคนในองค์กร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 64 นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 ตุลาคม 64 เวลา 10.00 น.นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด จะแถลงนโยบายในการบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการงบประมาณ และการดำเนินการต่างๆของอัยการสูงสุด ให้บุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดรับทราบ และถือเป็นกรอบแนวทางในการผลักดัน ให้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวันดังกล่าว จะมีข้าราชการอัยการระดับอธิบดีอัยการในพื้นที่ส่วนกลาง เเละอธิบดีอัยการทั้ง 9 ภาค เข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก อสส.ที่ห้องประชุม 120 ปีสำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เเละจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปยังข้าราชการอัยการ เเละประชาชนทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะมีการจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายสิงห์ชัย อัยการสูงสุด เมื่อวันเข้ารับตำเเหน่งวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้ส่งสารถึงบุคลากรภายในสำนักงานอัยการสูงสุด ว่ามีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานงาน ด้านการอำนวยความยุติธรรม ,รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ให้มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ยังมีแนวทางสำคัญ คือ การนำกฎหมายและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปรับเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติงานให้ทันกับโลกสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระบวนการยุติธรรมวิถีใหม่ ในการอำนวยความยุติธรรมและความเสมอภาคให้เกิดขึ้น เป็นยุติธรรมเชิงรุก ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนงานด้านกฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเป็นธรรม 


ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมแก่บุคลากรในการทำงาน เพื่อส่วนรวมให้เป็นที่พึ่งแห่งความยุติธรรม พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสำนักงานอัยการสูงสุดให้เป็นองค์กรคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณธรรม บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน โดยให้ร่วมแสดงความคิดเห็น สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ QR CODE ที่ไปยังสำนักนโยบายอัยการสูงสุด สำนักงานบริหารและสนับสนุนงานอัยการสูงสุด ภายในวันที่  7 ต.ค.64

 

สำหรับลิงค์ถ่ายทอดสดวันเเถลงนโยบายวันที่ 11 ต.ค. สามารถรับชมได้ https://www.youtube.com/watch?v=SLBPcKYXDgo

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด