ข่าว

ครม.อนุมัติงบ ยกระดับ รร.มัธยมระดับตำบล เป็น "รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษา ครม.ไฟเขียวใช้กว่า 3.2 พันล้านบาท พัฒนา รร.มัธยมระดับตำบล ยกระดับเป็น "รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์"

อีกก้าวของการขับเคลื่อนสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนมัธยมระดับตำบล ยกระดับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือ “รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์” เพื่อตอบโจทย์การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กไทย

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดำเนินการดังนี้คือ พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ระดับตำบล) ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือ "รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์" ประจำเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี 6 เขต จำนวน 6 แห่ง  เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนด้าน STEM

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  “รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์” ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย เขตตรวจราชการที่ 3 ครอบคลุมจังหวัดเขตพื้นที่บริการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี, เขตตรวจราชการที่ 9 ครอบคลุมจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว, เขตตรวจราชการที่ 12 ครอบคลุมกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด, เขตตรวจราชการที่ 14 ครอบคลุมยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี, เขตตรวจราชการที่ 15 ครอบคลุมเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน, และเขตตรวจราชการที่ 18 ครอบคลุม กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม.ยังได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวจำนวน 3,275.958 ล้านบาท หรือแห่งละประมาณ 545.993 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2569 รวมระยะเวลา 5 ปี 

ส่วนระยะต่อไปให้ขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้ปรับปรุงแก้ไขจังหวัดเขตพื้นที่บริการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนโรงเรียนและบริบทเชิงพื้นที่ ภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม ระบบราชการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ 

 

พร้อมทั้งดำเนินการจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เกิดเอกภาพ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล วิชาการ งบประมาณ และบริหารทั่วไปเพื่อเป็นต้นแบบต่อไป

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า โดยให้มีคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำการบริหารงานและการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย แก่กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำหนดนโยบาย ทิศทาง การพัฒนา กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยกระทรวงการคลังขอให้มีการให้ความสำคัญกับการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ สำนักงบประมาณให้พิจารณาการดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาในภาพรวมการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด