ข่าว

ต้องรีบ! ก่อนคิวเต็ม ใบ "ตรวจสอบประวัติอาชญากร" เพื่อใช้ทำงานและทำใบขับขี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รีบจองคิวด่วน สำหรับคนที่ต้องการใบผ่านเพื่อ "ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม" 1 ในสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครงานและการทำใบขับขี่ใหม่หรือเพื่อต่อใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท

ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ให้ผู้ที่ขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และต่ออายุใบขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้ กลุ่มแรงงานประเภทอื่นๆหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติต่างก็ต้องใช้ใบผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรเช่นกัน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องจัดการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์และให้เพียงวันละ 500 คนเท่านั้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองประวัติอาชญากรพร้อมให้บริการประชาชนในวันจันทร์-ศุกร์ และเวลา 08.30 น.-15.30 น. ณ อาคาร 7 กองทะเบียนประวัติอาชญากร

 

ดูรายละเอียดประจำเดือนตุลาคม 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564                       คิวเต็ม

วันพฤหัส ที่ 7 ตุลาคม 2564                 คิวเต็ม

วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564                    คิวเต็ม

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564                คิวเต็ม

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564              คิวเต็ม

วันพฤหัส ที่ 14 ตุลาคม 2564              คิวเต็ม

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564                  คิวเต็ม

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564                คิวเต็ม

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564              จำนวนคิว   500     ว่าง   209

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564                    คิวเต็ม

ต้องรีบ! ก่อนคิวเต็ม ใบ "ตรวจสอบประวัติอาชญากร" เพื่อใช้ทำงานและทำใบขับขี่

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองคิวออนไลน์

- บัตรประชาชนต่อ 1 รายการจองเท่านั้น

- จองคิวล่วงหน้า 1 วันทำการ

- ยืนยันการจองคิวแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้

- มาก่อนเวลานัด 15 นาที และต้องไปจุดคัดกรองที่ อาคาร12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทางเข้าติดถนนอังรีดูนังต์)

- กรณีไม่ได้มาติดต่อตามวันที่นัดหมาย จะไม่สามารถทำการจองได้อีกภายใน 7 วัน

- ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลจริง และเป็นปัจจุบันเท่านั้น

- แสดงบาร์โค้ดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางสมาร์ทโฟน ภาพถ่าย หรือเอกสารที่พิมพ์ไว้

- ไม่สามารถจองคิว ในวันหยุดราชการ (รวมทั้งวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)

 

กรณีตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ

- ต้องเตรียมเอกสารประกอบด้วย

1. หนังสือนำส่ง(คลิก! ดูตัวอย่างหนังสือนำส่ง)  http://www.criminal.police.go.th/documentfiles.php 

2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้

 - กรณีคนไทย

 -บัตรประชาชนตัวจริง

 - กรณีต่างชาติ

สำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางตัวจริง

ต้องรีบ! ก่อนคิวเต็ม ใบ "ตรวจสอบประวัติอาชญากร" เพื่อใช้ทำงานและทำใบขับขี่

3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท(เงินสด)

***กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน กองทะเบียนประวัติอาชญากร ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการตรวจสอบประวัติ***

 

กรณีตรวจสอบประวัติด้วย ชื่อ-สกุล

1. ตรวจเฉพาะ คนไทย ที่มีสัญชาติไทย ยื่นบัตรประชาชนตัวจริงด้วยตนเองเท่านั้น

2. เอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้

 - บัตรประชาชนตัวจริง

3. ค่าธรรมเนียม 100 บาท(เงินสด)

หมายเหตุ : เพื่อให้การจองคิวออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาใช้ Google Chrome

https://www.crdqonline.com/t1.php?th

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด