ข่าว

"BEDO" เตรียมต่อยอดเพิ่มจำหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์รองรับ New Normal

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"BEDO" เตรียมต่อยอดเพิ่มการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อรองรับกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุค New Normal

 

 

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือ "บีโด้" (BEDO) กล่าวถึงผลการจัดงาน “BEDO Bio Market Online 2021”  มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน ที่จัดระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2564 ซึ่งจัด Online ผ่านทางเพจ Facebook : BEDO Thailand และ Facebook : Fahsaigallery  

 

 

โดยกิจกรรมตลอด 5 วัน แบ่งออกเป็น (1) การเสวนาในหัวข้อ “โควิดกับการเยียวยาด้วยสมุนไพร” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (2) การเสวนาพูดคุยกับคุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร เจ้าของร้าน The ECO Shop ที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งแรกในประเทศไทย (3) พูดคุยกับนุ่น สิระพันธ์ วัฒนาจินดา ในหัวข้อ “Lifestyle และการใช้สินค้าจากสมุนไพรธรรมชาติ” (4) ชมวิดีทัศน์การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูก และแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน

 

 

และ (5) ชมวิดีทัศน์วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้งการไลฟ์สดแนะนำสินค้าจาก คุณกะฟาร์ เจ้าของเพจ Makee Shop เจ้าของธุรกิจจำหน่ายสินค้าออนไลน์อายุน้อยร้อยล้าน และสอดอสไตล์ ยูทูปเบอร์ที่มีผู้ติดตามถึง 6 ล้านคน ระหว่างวันที่ 24 - 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ได้ทางเพจ Facebook : BEDO Thailand และ Facebook : Fahsaigallery ได้รับความสนใจ และการตอบรับเป็นอย่างดี

 

 

โดยมียอดการเข้าถึง รวม 760,603 ราย มียอดการมีส่วนร่วม รวม 41,053 ราย ยอดการรับชม รวม 48,735 ราย ยอดขณะไลฟ์ รวม 21,365 รายยอดแสดงความคิดเห็น รวม 20,785 ราย  และมียอดแชร์ รวม 16,791 ราย

 

 

 

 

   

       "BEDO"  เตรียมต่อยอดเพิ่มจำหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์รองรับ New Normal

 

 

ทั้งนี้จากการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดออนไลน์ในครั้งนี้ ส่งผลให้สินค้าทรัพยากรชีวภาพได้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากขึ้น  มีการติดต่อจากภาคธุรกิจไปยังชุมชนผู้ผลิต

 

 

นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ทักษะการขายสินค้าออนไลน์จาก Influencer

 

 

"BEDO"  เตรียมต่อยอดเพิ่มจำหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์รองรับ New Normal

 

 

"BEDO" จึงได้วางแผนการต่อยอดเพิ่มการจำหน่ายสินค้าในช่อง ทางออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อรองรับกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคในยุค New Normal โดยจะมีการฝึกทักษะการขายออนไลน์ร่วมกับแม่ค้าออนไลน์ หรือ Influencer ที่มีความชำนาญ เพื่อช่วยฝึกทักษะในการขายและแนะนำสินค้าให้กับชุมชน รวมถึงการนำสินค้าเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายกับ Influencer หรือ  Youtuber ต่อไป

 

 

 

"BEDO" เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

และนำทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ ได้รวบรวมสินค้าทรัพยากรชีวภาพจากชุมชนท้องถิ่น ที่สำนักงานฯ ให้การสนับสนุนและคัดสรรมาจัดแสดงกว่า  193 รายการ จาก 40 ชุมชนทั่วประเทศ

 

 

 

ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน เช่น มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่ง "BEDO" ได้มอบตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพว่าเป็นสินค้าที่มีการดำเนินงาน ตามหลัก 3 ประการ ได้แก่

 

 

(1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนมาเป็นวัตถุดิบ (2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) มีการปันรายได้บางส่วนไปอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่ตนเองหรือชุมชน       มีอยู่ ตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเก็บรวบรวม จัดทำเป็นฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย พัฒนา และต่อยอดในอนาคตต่อไป
    

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ