ข่าว

เตือนภัย "แชร์ออนไลน์" ลงทุนน้อยรายได้งาม ตกเป็นเหยื่ออื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตำรวจเตือนภัย "แชร์ออนไลน์" อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ชักชวนลงทุนน้อย เสนอรายได้งาม สุดท้ายตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพ ได้มีการก่อเหตุอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้น จึงขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ ในการชักขวนให้ร่วมลงทุนในลักษณะสุ่มเสี่ยง "แชร์ออนไลน์" เพราะจะถูกหลอกจากกลุ่มมิจฉาชีพได้  ทั้งนี้ ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือการลงทุน การเล่นแชร์ออนไลน์ โดยมีลักษณะจูงใจให้ลงทุน โดยการลงทุนน้อยและได้ผลตอบแทนสูง อาจถูกหลอกและสูญเงินได้  ส่วนผู้กระทำผิด มีโทษทางอาญาและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงิน ซึ่งจะถูกยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้วย

 

เตือนภัย "แชร์ออนไลน์" ลงทุนน้อยรายได้งาม ตกเป็นเหยื่ออื้อ

 

ทั้งนี้ สำหรับความผิดของผู้หลอกลวง "แชร์ออนไลน์จะเข้าข่ายตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ฯ ,  พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ และประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้


1.พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
มาตรา 6 กำหนดว่า ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1.1.เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์มีจำนวนวงแชร์ รวมกันมากกว่า 3 วง

1.2.มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน

1.3.มีทุนกองกลางต่อ 1 งวด รวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่า จำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

1.4.นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์นั้นได้รับประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิ์ที่จะได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์ ในงวดหนึ่งงวดใดได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 17)
มาตรา 9 ห้ามมิให้ ผู้ใดโฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์ ผู้ใดฝ่าฝืนต้อง ระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท(มาตรา 19) "แชร์ออนไลน์

 

2.พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 12 ผู้ใดกระทำ ความผิดตามมาตรา 4 หรือมาตรา 5 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ 500,000 - 1,000,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (พ.ร.ก.การกู้เงินฯ)  "แชร์ออนไลน์"

 

3.ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ฉ้อโกงประชาชน ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

4.พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14(1) โดยทุจริต หรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชนฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นอกจากนี้ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนยังเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับได้มีการระดมสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดในลักษณะดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม มิจฉาชีพก็ได้พลิกแพลงรูปแบบการหลอกลวงเหยื่อไปจากแบบเดิม ๆ จึงขอฝากให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวัง ไม่เชื่อคนง่าย เพราะการลงทุนน้อย ได้ผลตอบแทนสูง ในระยะเวลาอันสั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก จึงอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สูญเสียเงิน สูญเสียทรัพย์สินโดยง่าย "แชร์ออนไลน์
 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด