ข่าว

เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ "ออกโฉนดที่ดิน" ปีงบฯ 65

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็ค 70 จังหวัด ก.มหาดไทย ประกาศแล้วจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อ "ออกโฉนดที่ดิน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อ "ออกโฉนดที่ดิน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยปีนี้ กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อ"ออกโฉนดที่ดิน" จำนวนทั้งสิ้น 70 จังหวัดและจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะมีการเดินสำรวจ "ออกโฉนดที่ดิน" 

 

 

โครงการเดินสำรวจฯ ปี 2565 นี้ สืบเนื่องมาจากโครงการบอกดิน 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองที่ดินแต่ยังไม่มีหลักฐาน ส่งพิกัดแจ้งตำแหน่งที่ดินที่ยังไม่ได้ "ออกโฉนดที่ดิน" กรมที่ดินได้นำข้อมูลจากโครงการดังกล่าว มาจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจ "ออกโฉนดที่ดิน" และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

 

สำหรับระยะเวลาปฏิบัติงานในภาคสนาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเดินสำรวจรังวัด "ออกโฉนดที่ดิน"และสอบเขตที่ดิน สอบสวนสิทธิในที่ดิน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 7 เดือน

 

 

 

หลังจากนั้น ทางศูนย์เดินสำรวจฯ ก็จะส่งมอบงานให้กับสำนักงานที่ดินพื้นที่ ดำเนินการต่อจนเสร็จกระบวนการ และส่งมอบ "โฉนดที่ดิน" ให้กับผู้ยื่นขอ "ออกโฉนดที่ดิน" ตามโครงการต่อไป

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ทำการแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการบอกดิน 1 และโครงการ 2 ให้รอการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เดินสำรวจ ฯ ตามระยะเวลาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสำรวจฯ ปี 2565 เพิ่มเติมก็จะมานำเรียนให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป
 

 

 

เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ \"ออกโฉนดที่ดิน\" ปีงบฯ 65

 

เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ \"ออกโฉนดที่ดิน\" ปีงบฯ 65

เช็ค 70 จว. มท.ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่ \"ออกโฉนดที่ดิน\" ปีงบฯ 65

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ