โควิด-19

รายงาน "เด็กติดเชื้อโควิด" พุ่งสัปดาห์เดียว 2 หมื่นราย สลดอายุน้อยเสียชีวิต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดรายงาน สถานการณ์ โควิด-19 ในเด็กไทย (อายุ 0 - 18 ปี) ตั้งแต่มีการระบาดระลอกใหม่ 1 เมษายน 2564 - 25 สิงหาคม 2564 พบ "เด็กติดเชื้อโควิด" พุ่งสัปดาห์เดียว 2 หมื่นราย สะสมนับแสน สลดอายุน้อยเสียชีวิต

 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยรายงาน สถานการณ์ โควิด-19 ในเด็กไทย (อายุ 0 - 18 ปี) ตั้งแต่มีการระบาดระลอกใหม่ (ฉบับที่ 6) 1 เมษายน 2564 - 25 สิงหาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 15 - 35) "เด็กติดเชื้อโควิด" สะสม 114,039 ราย (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

รศ. พลตรีหญิง ฤดีวิไล สามโกเศศ ระบุ (21 กันยายน 2564) การระบาดอย่างกว้างขวางของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 จนถึง 25 สิงหาคม 2564 ยังมีความรุนแรง มีจำนวนผู้ป่วยรวมถึง 1,073,505 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 10,085 ราย การระบาดเกิดขึ้นในชุมชนและครอบครัว การติดเชื้อในเด็กและวัยรุ่นยังคงสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 34 - 35) จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 

 

 

 • จาก 12 - 18 สิงหาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 34) มี "เด็กติดเชื้อโควิด" รายใหม่เพิ่มขึ้น 21,098 ราย เป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ของยอดผู้ป่วยรายใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยเด็กรายใหม่ในสัปดาห์นี้คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของผู้ติดเชื้อใหม่รวมทุกกลุ่มอายุ (21,098 / 151,968)
 • จาก 12 - 18 สิงหาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 34) มีรายงานเด็กติดเชื้อ โควิด-19 เสียชีวิต 2 ราย

 

 1. เพศชาย อายุ 12 ปี ไม่ระบุข้อมูลโรคประจำตัว เสียชีวิตวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จ.ยะลา
 2. เพศหญิง สัญชาติเมียนมา โรคประจำตัว Thalassemia น้ำหนักตัวน้อย จาก กทม.

 

 • จาก 19 - 25 สิงหาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 35) มี "เด็กติดเชื้อโควิด" รายใหม่เพิ่มขึ้น 19,257 ราย เป็นการเพิ่มในอัตราที่ต่ำกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 7 และ ผู้ป่วยเด็กรายใหม่ในสัปดาห์นี้คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของผู้ติดเชื้อใหม่รวมทุกกลุ่มอายุ (19,257 / 133,411) จะเห็นได้ว่า การติดเชื้อรายใหม่เริ่มมีการชะลอตัว แต่สัดส่วนผู้ติดเชื้อเด็กต่อผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุจะสูงขึ้น
 • จาก 19 - 25 สิงหาคม 2564 (สัปดาห์ที่ 35) มีรายงานเด็กติดเชื้อ โควิด-19 เสียชีวิต 5 ราย

 

 1. เพศหญิง อายุ 1 ปี โรคที่เป็นอยู่ก่อน CA , IFG จาก กทม.
 2. อายุ 7 เดือน ไม่ระบุโรคประจำตัว มี metabolic acidosis จาก จ.สมุทรสาคร
 3. เพศหญิง อายุ 15 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว จากประจวบคีรีขันธ์ เสียชีวิต 19 สิงหาคม 2564
 4. อายุ 7 เดือน ปฏิเสธโรคประจำตัว จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เสียชีวิต 21 สิงหาคม 2564
 5. อายุ 7 เดือน ปฏิเสธโรคประจำตัว จาก จ.ตาก เสียชีวิต 22 สิงหาคม 2564

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด