ข่าว

"กยศ." อัดงบเพิ่ม 40,000 ล้าน รองรับ "นักเรียนนักศึกษา" ขยายเวลากู้ถึง 31 ต.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลงทะเบียน กยศ.2564" กยศ. อัดงบเพิ่ม 40,000 ล้าน รองรับ "นักเรียนนักศึกษา" 700,000 ราย พร้อมขยายเวลากู้ถึง 1 ต.ค.64

ข้อมูลจากสำนักข่าวอิศราระบุว่า นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยความคืบหน้าของคณะกรรมการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเพื่อการศึกษามากขึ้น คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบในการขยายกรอบวงเงินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาผู้ประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 จากเดิมที่กองทุนได้กำหนดกรอบการให้กู้ยืมไว้ จำนวน 38,587 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 623,891 ราย โดยได้เพิ่มกรอบวงเงินเป็น 40,000 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 700,000 ราย เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน

 

ทั้งนี้ กองทุนขอยืนยันว่า กองทุนมีเงินให้กู้ยืมเพียงพอสำหรับนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสได้เรียนต่ออย่างแน่นอน ซึ่งในปีนี้ กองทุนได้รับชำระหนี้ประมาณ 32,000 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการรับชำระหนี้ มาหมุนเวียนให้กับผู้กู้ยืม โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด

นอกจากนี้ กองทุนยังได้ขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564 นักเรียน นักศึกษา สามารถยื่นกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย "แอปพลิเคชัน" กยศ. Connect หรือทาง www.studentloan.or.th โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ซึ่งกองทุนได้เปิดระบบ DSL ให้ผู้กู้ยืม และสถานศึกษา ได้เริ่มดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ขณะนี้มีผู้ประสงค์ขอกู้ยืม จำนวน 616,834 ราย ซึ่งกองทุนได้อนุมัติการกู้ยืมเงินไปแล้ว 584,077 ราย ซึ่งเป็นปีแรกที่กองทุนได้เปิดให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ได้แก่ 

 

 1. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 2. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 3. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
 4. นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับปริญญาโท หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โทร 0 2016 4888 หรือไลน์บัญชีทางการ กยศ.

 

แนวทางการให้กู้ยืมเงินสำหรับระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ช่วยโควิด-19

 

 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ     ลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา สูงสุด 50%
 • สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน    รัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตรา 5,000 บาท/คน


แนวปฏิบัติในการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2564 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 

 1. สถานศึกษานัดหมายผู้กู้ยืมเงิน พร้อมผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) ลงนามในสัญญากู้ยืม/แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษาผ่านระบบประชุมออนไลน์
 2. ผู้กู้ยืมเงินจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้กับสถานศึกษาในช่องทางและวิธีการตามที่สถานศึกษากำหนด
 3. สถานศึกษารับเอกสารและลงนามเป็นพยานในสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
 4. สถานศึกษาเข้าไปดำเนินการยืนยันการจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน/แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบตัวแทน
 5. สถานศึกษานำส่งเอกสารให้กับธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด