เด่นโซเชียล

"สินเชื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ออมสิน ให้กู้ฉุกเฉินวงเงิน 5,000,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการสินเชื่อช่วยผู้ประสบภัย "น้ำท่วม" จากพายุเตี้ยนหมู่ ให้กู้ฉุกเฉินวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ปลอดชำระ 3 เดือน - 1 ปี ซ่อมแซมบ้าน ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย

 

จากอิทธิพลร่องมรสุม พายุเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้เกิด "น้ำท่วม" ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 26 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ขอนแก่น ลำปาง ลำพูน และ อุบลราชธานี ซึ่งทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย มีความเดือดร้อนในการดำรงชีพ

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉิน ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรน และอัตราดอกเบี้ยต่ำ สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วย

 

 

 

สินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 2 - 5 = 0.85% ต่อเดือน
 • ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 - 5 ปี
 • กรณียื่นขอสินเชื่อภายใน 3 เดือน นับแต่วันประสบภัยพิบัติได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

สินเชื่อเคหะ แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 2 - 3 = 3.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 4 = MRR -0.75% ต่อปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

 

สินเชื่อเคหะ สำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไป ที่บ้านพัก / ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0% ปีแรก

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน ทดแทนที่ได้รับความเสียหาย

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 • ใช้บ้าน ที่ดิน สวนไร่นา คอนโดฯ ที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้
 • อัตราดอกเบี้ย MRR -1.25 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

สินเชื่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

 • วงเงินกู้สูงสุด 10% ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 3.50% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 2 เป็นต้นไป = MLR ต่อปี
 • ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ