ข่าว

นนทบุรี ประกาศแผนเผชิญเหตุ รับมือ "น้ำท่วม" ตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นนทบุรี แจ้งเตือน ชาวบ้าน ธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งสองฝั่ง เตรียมรับมือ "น้ำท่วม" พร้อมระดมเครื่องจักรกล รับแผนเผชิญเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง

ด่วนที่สุด โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 กันยายน 2564 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัด ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี , นายอำเภอเมืองนนทบุรี , นายอำเภอปากเกร็ด , นายอำเภอบางกรวย , นายกเทศมนตรีเทศบาลนครทุกแห่ง , นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย , นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง , นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า "น้ำท่วม" 

 

นนทบุรี ประกาศแผนเผชิญเหตุ รับมือ "น้ำท่วม" ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อความ ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ลงวันที่ 26 กันยายน 2564 ได้รับการประสานจากกรมชลประทาน แจ้งว่า ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกสะสมต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26-30 กันยายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง "น้ำท่วม

 

ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังคงจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,400-2500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30- 1.00 เมตร ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2564 ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ

 

เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ "น้ำท่วม

 

 

1.ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และ ประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัย "น้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง 

 

นนทบุรี ประกาศแผนเผชิญเหตุ รับมือ "น้ำท่วม" ตลอด 24 ชั่วโมง

 

2.ประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

3.รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

 

(นางสาวอโรชา นันทมนตรี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนษทบุรี


หมายเหตุ : เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับวิทยุด่วนที่สุดฉบับนี้แล้ว ขอให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการทันที "น้ำท่วม

 

 

 

logoline